Pågående projekt

Käppalaförbundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och processerna i avloppsvattenreningen. Det handlar både om renovering och uppgradering av befintlig anläggning, men också införande av nya tekniker och anläggningar som förbättrar vår verksamhet. Här kan du läsa om våra största pågående projekt.

Bilden visar en biologisk reningsbassäng

Omställning till nytt tillstånd för verksamheten

Läs mer
Bilden visar en del av en rötkammartopp

Inspektion och underhåll av rötkammare

Läs mer