Värme

Värme

Innan det renade avloppsvattnet släpps ut i Östersjön utvinns värme ur en del av vattnet. Värmen används för att värma upp Käppalaverket och våra verksamhetslokaler.

Årsmedeltemperaturen på det renade avloppsvattnet är cirka 14 grader.

Med hjälp av värmepumpar kyls en del av vattnet ner samtidigt som den energi som vattnet innehåller tas tillvara. Värmen i vattnet använder vi för att värma upp Käppalaverket och våra verksamhetslokaler.

Stor outnyttjad potential

I dag utvinner vi bara en liten del av värmen från det renade avloppsvattnet. Vår ambition är dock att merparten av den här outnyttjade befintliga energikällan ska tas tillvara i framtiden. 

 
Broschyr om resursutvinning

Dela sidan