Bilden visar husfasad påbostadshus. Vi utvinner värme ur avloppsvattnet och det blir till fjärrvärme

Värme

Innan det renade avloppsvattnet släpps ut i Östersjön utvinns värme ur vattnet. Värmen används för att producera fjärrvärme till bostäder i närområdet och för att värma upp Käppalaverket.

Årsmedeltemperaturen på det renade avloppsvattnet är cirka 14 grader. Med hjälp av värmepumpar kyls vattnet ner samtidigt som den energi som vattnet innehåller tas tillvara.

En del av det renade avloppsvattnet levererar vi till Stockholm Exergi AB som utvinner värme ur vattnet med hjälp av värmepumpar. Värmen används för att producera fjärrvärme som räcker för att värma cirka 300 bostäder i närområdet på Lidingö. En del av värmen i vattnet tar vi själva till vara med egna värmepumpar och använder för att värma upp Käppalaverket.

Stor outnyttjad potential

I dag utvinner vi bara en liten del av värmen från det renade avloppsvattnet. Vår ambition är dock att merparten av den här outnyttjade befintliga energikällan ska tas tillvara i framtiden. Vi arbetar aktivt för att hitta miljömässigt attraktiva användningsområden.

 
Broschyr om resursutvinning

Dela sidan