Bilden visar en eftersedimenteringsbassäng

Avloppsrening

Avloppsreningen sker i vårt avloppsreningsverk, Käppalaverket på Lidingö. Reningen sker i fem steg och är mycket effektiv.

Varje dag renar vi på Käppalaverket avloppsvatten från över en halv miljon människor, plus avloppsvatten från skolor, industrier, kontor och sjukhus i våra elva medlemskommuner. Avloppsvattnet rinner till verket via ett 6,5 mil långt tunnelsystem. En mindre del kommer via sjöledningar. Tack vare att vi renar allt detta avloppsvatten tar inte sjöar och skärgård skada.

50 miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år

På Käppalaverket renar vi avloppsvatten från över en halv miljon människor plus avloppsvatten från skolor, industrier, kontor och sjukhus. Det innebär att vi renar ungefär 50 miljoner kubikmeter varje år, vilket motsvarar ungefär 700 000 fyllda badkar varje dygn.

Avloppsvattnet som renas hos oss kommer från våra elva medlemskommuner: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

Käppalaverket är en underjordisk anläggning. Avloppsreningen sker i stora salar som är insprängda i berg. Genom mekanisk, biologisk och kemisk rening renar vi bort fosfor, kväve och organiska föroreningar från avloppsvattnet. Därefter släpps vattnet ut i Östersjön och återgår till naturens eget kretslopp.

Avloppsreningen är ständigt igång, alla dagar om året och alla timmar på dygnet.

Dela sidan