Utvecklingsrapporter

Här presenteras rapporter som syftar till att utveckla reningsprocesserna och verksamheten i övrigt.

Du hittar ett urval av de rapporter vi har tagit fram. Det går också bra att kontakta oss på kappala@kappala.se eller ringa 08 766 67 00, om du vill ha en rapport skickad till dig eller om det är någon rapport som du saknar.

Utvecklingsrapporter

Läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

2015 genomfördes en studie om läkemedelsrening på flera avloppsreningsverk, varav Käppalaverket var ett. Ett hundratal olika substanser analyserades och olika reningstekniker testades. Resultatet redovisas i tre olika forskningsrapporter.

Effects of recirculation in a three-tank pilot-scale system for pharmaceutical removal with powdered activated carbon, pdf, 1,5 mb
Pilot-scale removal of pharmaceuticals in municipal wastewater, pdf, 1,5 mb
Removal of pharmaceuticals and unspecified contaminants in sewage treatment effluents by activated carbon filtration and ozonation, pdf, 0,9 mb

Fullskaleförsök med ammoniumåterkoppling

Käppalaförbundet har tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall samt SYVAB deltagit i ett fullskaleförsök med ammoniumåterkoppling för att optimera kväveavskiljning och spara energi. Artikeln är publicerad i Water Science & Technology.

Lessons learnt from evaluating full-scale ammonium feedback control in three large wastewater treatment plants, pdf, 0,4 mb

Nya utsläppskrav för svenska reningsverk

Käppalaförbundet har undersökt hur skärpta reningskrav inverkar på andra miljöfaktorer än bara övergödning. Arbetet startade i samband med att vi ansökte om nytt verksamhetstillstånd.

Lessons learnt from evaluating full-scale ammonium feedback control in three large wastewater treatment plants, pdf, 10 mb

Förkommersiell innovationsupphandling av kvicksilverfri COD-analys

Målet med undersökningen är att identifiera, utveckla och validera en kommersialiserbar analysmetod som är kvicksilverfri och jämförbar med CODcr samt gärna dikromatfri.

Förkommersiell innovationsupphandling av kvicksilverfri COD-analys, pdf, 1,5 mb

The development of aCurve

Käppalaförbundet har deltagit i framtagningen av ett system för analys av processdata, aCurve. Här presenteras systemet samt den metod (agil systemutveckling) som användes för att utveckla det. Författare Andreas Thunberg och Michael Medoc, Käppalaförbundet, och Jonas Bäckman, Gemit Solutions.

The development of aCurve – a Rich Internet Application for process analysis at Käppala WWTP, pdf, 0,8 mb

Dela sidan