2018

Här hittar du Käppalaförbundets samtliga kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning, från 2018.

Dokumentlista

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-12-18
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-12-18
Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-10-16
Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-10-16
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-10-16
Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-05-15
Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-05-15
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-05-15

Förbundsstyrelse

Styrelseprotokoll 2018-12-04
Kallelse med handlingar till styrelsesammanträde 2018-12-04
Kallelse till styrelsesammanträde 2018-12-04
Styrelseprotokoll 2018-09-25
Styrelsekallelse med handlingar 2018-09-25
Kallelse till styrelsesammanträde 2018-09-25
Styrelseprotokoll 2018-06-14
Styrelsekallelse med handlingar 2018-06-14
Kallelse till styrelsesammanträde 2018-06-14
Styrelseprotokoll 2018-03-20
Styrelselkallelse med handlingar 2018-03-20

Valberedning

Valberedningens protokoll 2018-12-17
Valberedningens protokoll 2018-12-05
Valberedningens protokoll 2018-05-04

Dela sidan