2018

Här hittar du Käppalaförbundets samtliga kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning, från 2018.

Dokument 2018

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-12-18, pdf, 1,3 mb
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-12-18, pdf, 0,1 mb
Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-10-16, pdf, 1,6 mb
Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-10-16, pdf, 3,6 mb
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-10-16, pdf, 0,1 mb
Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-05-15, pdf, 1,7 mb
Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-05-15, pdf, 3,5 mb
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-05-15, pdf, 0,1 mb

Förbundsstyrelse

Styrelseprotokoll 2018-12-04, pdf, 2,4 mb
Kallelse med handlingar till styrelsesammanträde 2018-12-04, pdf, 2,8 mb
Kallelse till styrelsesammanträde 2018-12-04, pdf, 0,2 mb
Styrelseprotokoll 2018-09-25, pdf, 2,8 mb
Styrelsekallelse med handlingar 2018-09-25, pdf, 3,4 mb
Kallelse till styrelsesammanträde 2018-09-25, pdf, 0,3 mb
Styrelseprotokoll 2018-06-14, pdf, 2,3 mb
Styrelsekallelse med handlingar 2018-06-14, pdf, 5,1 mb
Kallelse till styrelsesammanträde 2018-06-14, pdf, 0,1 mb
Styrelseprotokoll 2018-03-20, pdf, 2,8 mb
Styrelselkallelse med handlingar 2018-03-20, pdf, 3,8 mb

Valberedning

Valberedningens protokoll 2018-12-17, pdf, 0,8 mb
Valberedningens protokoll 2018-12-05, pdf, 0,7 mb
Valberedningens protokoll 2018-05-04, pdf, 0,5 mb

Dela sidan