Våra upphandlingar styr av LoU

Upphandlingar

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund och därmed en upphandlande myndighet som har att tillämpa lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Käppalaförbundet upphandlar entreprenader, varor och tjänster.

Är du intresserad av att bli leverantör till oss ska du bevaka våra upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

Här finns de upphandlingar som Käppalaförbundet annonserar just nu: https://www.opic.com/org/kappalaforbundet/

Hur du lämnar anbud

Instruktion för hur du som leverantör lämnar anbud finns på Mercell TendSigns hemsida och på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

DIS – Dynamiskt inköpssystem

Käppalaförbundet har DIS inom följande avtalsområde:

  • Tekniska konsulter

Mer information

Har du frågor eller behöver hjälp kan du mejla till: inkop@kappala.se

Vill du läsa mer om inköp och olika upphandlingsförfaranden kan du besöka Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Dela sidan