Hjälp oss och miljön

Genom att bara spola och hälla ner rätt saker i avloppet bidrar du till en bättre miljö. Det gäller såväl privatpersoner som företag, industrier och andra verksamheter.

Bilden visar en hand som slänger sopor i en papperskorg

Miljötips till hushåll

Här hittar du tips på vad du ska tänka på i hemmet för att minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppet.

Läs mer
Bilden visar en bil inne i en automatiserad biltvätt

Riktlinjer för företag och industrier

Här hittar du råd och riktlinjer som gäller för yrkesmässig verksamhet.

Läs mer
Bilden visar en farled i Stockholms skärgård

Broschyrer

Här hittar du vårt tryckta informationsmaterial.

Läs mer