Bytte inriktning mitt i livet

När en mjölallergi gjorde att Tofik Massiri inte kunde fortsätta att arbeta som konditor skolade han om sig till drifttekniker. Praktiken gjorde han på Käppalaförbundet och blev sedan kvar. Idag, fem år senare, är han ansvarig tekniker för förbundets alla onlineinstrument.

Det var egentligen inget snack. När konditorsdrömmarna gick i kras var det miljö som Tofik Massiri ville arbeta med och utbildade sig därför till drifttekniker via en yrkesutbildning med inriktning Vatten-miljöteknik. Efter utbildningen fick han jobb på Käppalaförbundet och blev kvar.

– Mitt arbete är så varierande att jag känner att jag fortfarande lär mig något nytt varje dag. Dessutom är det en väldigt familjär stämning med bra arbetsklimat och trevliga arbetskamrater som gör att jag trivs, säger Tofik.

Ansvarar för verkets alla onlineinstrument

Från början arbetade Tofik med provtagning på Käppalaförbundets laboratorium. Då kom han i kontakt med många mätinstrument, där han snart upptäckte att det var otydligt vems ansvar instrumenten egentligen var. Det slutade med att han blev drifttekniker med särskilt ansvar för alla onlineinstrument. Men onlineinstrumenten upptog all hans tid, så sedan två år tillbaka är han ansvarig instrumenttekniker och ingår numera i el- och automationsenheten.

Huvuduppgifterna är att kontrollera och underhålla alla onlineinstrument så att de mäter rätt och anger korrekta värden. Att instrumenten fungerar är en viktig del i Käppalaförbundets miljöarbete, inte minst eftersom värdena används som underlag för att rapportera till bland annat Länsstyrelsen.

Tekniken i fokus

I Tofiks roll ingår det också att titta på nya tekniker och instrument som han tror skulle passa Käppalaförbundet. Under sina fem år på verket har han märkt att det alltid finns ny teknik på marknaden och Tofik anser att förbundet idag arbetar med de bästa och mest moderna instrumenten som finns.

– Vill jag testa en ny teknik blir jag uppmuntrad av min chef att göra det. Jag har väldigt fria händer att själv påverka mitt arbete och driva projekt, så länge allt fungerar, säger Tofik.

Dela sidan