Examensarbeten

Här samlar vi rapporter från examensarbeten utförda på Käppalaförbundet.

Du hittar ett urval av de rapporter vi har tagit fram. Det går också bra att kontakta oss på kappala@kappala.se eller ringa 08 766 67 00, om du vill ha en rapport skickad till dig eller om det är någon rapport som du saknar.

Examensarbeten

High-loaded mesophilic anaerobic digestion of primary sewage sludge

The main aim of this master’s thesis is to evaluate how an increased OLR for the primary sludge digester will affect the stability of the mesophilic AD process. The secondary aims connected to the increased organic loading rate (OLR), will be composition of the digested sludge; How will the degree of digestion be affected, how is the dewaterability of the digested sludge affected, and how will the digestion of proteins be affected? Av: Gustav Björk. mastersprogrammet, Industriell bioteknik och produktion, vid Linköpings universitet

High-loaded mesophilic anaerobic digestion of primary sewage sludge

High loaded anaerobic mesophilic digestion of sewage sludge

Examensarbetet utvärderar maximal belastning och kortast möjliga uppehållstid för en stabil anaerob rötprocess vid Käppalaverket. Utfört av Ibrahima Sory Gärdeklint Sylla, Mälardalens universitet 2020

High loaded anaerobic mesophilic digestion of sewage sludge 2,45 mb

Towards assessment of chemical and ecological status of recipient water from the Käppala wastewater treatment plant

Examensarbetet utvärderar hur koncentrationer av 76 prioriterade ämnen återfinns i Käppalaverkets utgående vatten, jämföra koncentrationerna mot miljökvalitetsnormer och gränsvärden samt hur det påverkar recipienten (Östersjön). Utfört av Leila Khosravani, Stockholms universitet 2020

Towards assessment of chemical and ecological status of recipient water from the Käppala wastewater treatment plant 8,6 mb

Are organichalogen compounds in backwash water from swimming pool facilities treatable?

Examensarbetet undersöker möjligheten att rena backspolvatten från simhallar redan vid badanläggningen, innan det hamnar i spillvattennätet. Utfört av Emma-Helena Ericsson, KTH 2020

Are organichalogen compounds in backwash water from swimming pool facilities treatable? 4,3 mb

Föroreningar i tvätteriprocessvatten

Examensarbetet undersöker sammansättningen av tvätteriprocessvatten och effekten den har på kvaliteten av det inkommande avloppsvattnet till Käppalaförbundet. Utfört av Angelica Andreasson, KTH 2019

Föroreningar i tvätteriprocessvatten 9,5 mb

Klororganiska ämnen i utgående badvatten

Examensarbetet undersöker förekomsten av sju halogenerade syror i badvatten från sex simhallar i Käppalaförbundets upptagningsområde, vars backspolvatten renas i Käppalaverket. Utfört av Jessica Nyström, Stockholms universitet 2018

Klororganiska ämnen i utgående badvatten

Towards a bluer exploitation

Examensarbetet är en kartläggning av kretsloppsavdelningens yttranden i planärenden från de kommuner som är anslutna till Käppalaförbundet, för att undersöka om kommunernas planprocesser är rätt forum för att yttra sig om planer som kan påverka anläggningen eller kvaliteten på inkommande avloppsvatten. Utfört av Linn Ebbvik-Neuman, Södertörns Högskola 2018

Towards a bluer exploitation

Kartläggning av källor till utsläpp av mikroplaster från verksamheter inom Käppalaförbundets upptagningsområde

Examensarbetet är en kartläggning av vilka verksamheter inom Käppalaförbundets upptagningsområde som kan vara källor till utsläpp av mikroplaster till spillvattennätet samt diskuterar lämplig analysmetod för att kvantifiera mängde mikroplats. Utfört av Frida Jeppsson, KTH 2017

Kartläggning av källor till utsläpp av mikroplaster från verksamheter inom Käppalaförbundets upptagningsområde

Kan förändrat beteende minska förekomsten av organiska och oorganiska ämnen i hushållspillvattnet?

Examensarbetet utreder vilka organiska och oorganiska ämnen som riskerar att hamna i hushållsspillvattnet, samt vilka av dessa som tros vara beteendestyrda och bör prioriteras i informationsåtgärder riktade mot hushållen. Utfört av Peter Karlsson, Yrkeshögskola VBU 2016

Kan förändrat beteende minska förekomsten av organiska och oorganiska ämnen i hushållspillvattnet?

Utredning av orsaker till ökande kopparhalt i Käppalaverkets slam

Examensarbetet undersöker dricksvattnets påverkan på kopparrör i fastigheter för att se om det är en möjlig förklaring till den höga förekomsten av koppar i Käppalverkets slam. Utfört av Tomas Eklund, KTH 2016

Utredning av orsaker till ökande kopparhalt i Käppalaverkets slam 4,5 mb

Utvärdering av riktlinjer för hantering av golvskurvatten – en kartläggning av tungmetallflöden och reningstekniker

Examensarbetet undersöker hur golvskurvatten från verksamheter i Käppalaförbundets upptagningsområde påverkar slammet, genom att göra en substansflödesanalys av tungmetallflöden och -lager i Käppalaverkets upptagningsområde. Utfört av Sofia Spaak, Linköpings universitet 2015

Utvärdering av riktlinjer för hantering av golvskurvatten – en kartläggning av tungmetallflöden och reningstekniker

Kvantifiering och karaktärisering av fibrer som lossnar vid tvätt av vanligt förekommande syntetmaterial 1,1 mb

Examensarbetet undersöker utsläpp av fibrer från maskintvätt av polyester- och polyamidkläder. Utfört av Amanda Folkö, Stockholms universitet 2015

Kvantifiering och karaktärisering av fibrer som lossnar vid tvätt av vanligt förekommande syntetmaterial 1,1 mb

Utveckling av separationsmetod för mikroplaster i avloppsvatten för att kvantifiera mikroplaster vid Käppalaverket

Examensarbetet har undersökt separationsmetoder för mikroplaster från organiskt material och övriga partiklar i avloppsvatten, för att kunna kvantifiera mängden mikroplaster i inkommande och utgående avloppsvatten från Käppalaverket. Utfört av Rebecka Pergel, KTH 2015

Utveckling av separationsmetod för mikroplaster i avloppsvatten för att kvantifiera mikroplaster vid Käppalaverket

Temperature optimization of anaerobic digestion at the Käppala Wastewater Treatment Plant

Examensarbetet har undersökt den optimala temperaturen för Käppalaverkets anaeroba rötningsprocess avseende ekonomi, miljöpåverkan, processtabilitet och säsongspåverkan. Utfört av Sofia Bramstedt, KTH 2015

Temperature optimization of anaerobic digestion at the Käppala Wastewater Treatment Plant

Dela sidan