Bilden visar händer som håller i slam

Metodutveckling för kvantifiering och identifiering av mikroplaster i slam

Det finns idag ingen standardiserad metod för analys av mikroplaster och syftet med det här projektet är att utveckla en metod för kvantifiering och identifiering av mikroplaster i slam från olika reningsverk.

Projektet består av flera olika steg där det första är en initial extrahering för att separera bort tunga mineraliska partiklar, lättlösliga och lättoxiderande ämnen från slamproverna. Det som återstår efter extraheringen får genomgå två olika behandlingar där det ena är en totalkvantifiering av mikroplaster med hjälp av termogravimetrisk analys (TGA) där olika material sönderfaller vid olika temperaturer och massan som sönderfallit kan utläsas.

Den andra behandlingen består av en metodutveckling för avancerad extrahering för att separera ännu mer material från proverna, vilket görs genom olika kombinationer av oxiderande ämnen, syror och baser samt olika enzymer. Metodernas separationsförmåga och deras återvinning av de olika kornstorlekarna och typerna av mikroplast kommer att analyseras.

Efter den avancerade extraktionen kommer det sista steget, vilket är identifiering. Genom svepelektronmikroskopi (EDS-SEM) och Fourier transfer infra-red (FTIR) spektroskopi kan antal, storlek, form och ursprung av mikroplaster identifieras.  

Projektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Käppalaförbundet har bidragit med slam och är med i referensgruppen. Andra organisationer som deltar i projektet är SYVAB, Eskilstuna, Strängnäs Energi & Miljö, Nodra AB, Tekniska Verken i Linköping, Växjö kommun, Örebro kommun och Enköping kommun.

Ansvarig från Käppalaförbundet är Angelica Andreasson

Dela sidan