Bilden visar en klipphäll i skärgårdsmiljö. Verksamhetstillståndet reglerar bland annat hur mycket avloppsvatten och hur rent det ska vara

Käppalaverket 3.0

Vi storsatsar på miljön i Östersjön och ökad kapacitet och genomför en omfattande uppgradering av Käppalaverket under de kommande åren.

Om projektet

Under de kommande åren bygger vi om och uppgraderar Käppalaverket.

Reningsprocessen kommer att effektiviseras så att vi klarar skärpta utsläppsvillkor i vårt nya verksamhetstillstånd. Med en uppgraderad reningsprocess minskar utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material betydligt, vilket är positivt för miljön i Östersjön.

Samtidigt utökar vi kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i våra elva medlemskommuner.

I samband med uppgraderingen förbereder vi också för att kunna införa ett nytt reningssteg för läkemedel i framtiden.

Uppgraderingen sker inom programmet ”Käppalaverket 3.0” som omfattar flera delprojekt:

  • Det största projektet, Käppala 900k, är mycket omfattande och genomförs under jord, nere i Käppalaverket. Under en flerårsperiod kommer reningsbassängerna att byggas om. Störst ingrepp kommer att göras i det biologiska reningssteget.
  • Förutom ombyggnaden nere i reningsverket kommer tre nya anläggningsdelar att byggas ovan jord på Käppalaverkets område – byggnad för kolkälla, byggnad för kemikaliehantering och ett nytt ställverk.

Klicka på länkarna i texten ovan för mer information om respektive delprojekt.

Tidplan

Aktivitet

Tidsperiod

Förberedelser för och bygge av nya anläggningsdelar ovan jord på Käppalaverkets område – byggnad för kolkälla och ett nytt ställverk.

Hösten 2021-2024

Förberedelser för och ombyggnad av reningsbassängerna nere i Käppalaverket.

 

Käppalaverket har elva reningslinjer.

I linje 1-6 pågår redan mindre ombyggnader som kommer att slutföras under 2023.

I linje 7-11 görs stora ingrepp i framför allt de biologiska reningsbassängerna. Förberedande arbeten sker 2022 och därefter byggs linjerna om successivt.

Påverkan på omgivning

Det är tyvärr ofrånkomligt att så här stora byggprojekt påverkar omgivningen, men vi gör vad vi kan för att störningarna ska bli så små som möjligt och hoppas på förståelse under den tid som arbetena pågår.

I korthet kommer arbetena att påverka omgivningen på följande sätt:

  • Ökad trafik i närheten av verket.
  • Ökat antal transporter till verket. Transporterna kommer att köra Södra Kungsvägen och Gåshagaleden. Huvudinfart för transporter kommer att vara ”Västra infarten” vid Gåshagarondellen.
  • En del buller i samband med byggande av nya anläggningsdelar ovan jord, vid avlastning av byggmaterial etc.

Ökningen av transporter, trafik och aktivitet på området kommer att ske successivt allt eftersom de olika projekten kommer i gång.

Vi kommer inte att spränga ut nya utrymmen i verket, utan bygger om och anpassar vår befintliga anläggning.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan