Nytt ställverk

Nytt ställverk

Om projektet

Under de kommande åren bygger vi om och uppgraderar Käppalaverket. Reningsprocessen kommer att effektiviseras så att vi klarar skärpta utsläppsvillkor i vårt nya verksamhetstillstånd. Med en uppgraderad reningsprocess minskar utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material betydligt, vilket är positivt för miljön i Östersjön. Samtidigt utökar vi kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i våra elva medlemskommuner.

Den nya reningsprocessen och utökade kapaciteten i Käppalaverket gör att behovet av elkraft kommer att öka.

Ett nytt ställverk kommer därför att uppföras inne på området för att säkra en långsiktig och driftsäker elkraftförsörjning till Käppalaverket.

Detta projekt ingår i programmet Käppalaverket 3.0.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Förberedande arbeten.

December 2021

Ställverksbyggnaden uppförs.

Januari-oktober 2022

Installationer inne i ställverksbyggnaden.

Juni 2022-september 2023

Ställverksbyggnaden färdigställd

September 2023

Förläggning av nya kraftkablar 22 kV

September-november 2023

Installation av nytt ställverk 22 kV

September 2023-Januari 2024

Inkoppling av nya kraftkablar 22 kV

November 2023 - hösten 2024

På gång just nu

Ställverket är driftsatt och nu pågår omkopplingar till det nya ställverket. 

Påverkan på omgivning

Det arbete som återstår att göra har ingen påverkan på omgivningen.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00

Dela sidan