Nyheter 2020

Här hittar du alla nyheter från 2020.

2020-12-14

Fackling 16 december

Den 16 december kopplar vi in vår nya anläggning för termisk oxidation och medan arbetet pågår kommer vi att behöva förbränna en del gas. Under dagen och kvällen kommer man att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område.

Fackling 16 december
2020-11-23

Låneramen utökas till 2,7 mdkr

Käppalaförbundets låneram utökas med 900 Mkr. Ökningen är nödvändig för att förbundet ska kunna genomföra de omfattande investeringsprojekt som planeras.

Låneramen utökas till 2,7 mdkr
2020-11-23

Budget 2021 godkänd av förbundsfullmäktige

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige beslutade på sitt möte den 3 november att godkänna "Budget 2021 med verksamhetsplan för 2021-2023".

Budget 2021 godkänd av förbundsfullmäktige
2020-11-16

Rapport om investeringsbehov i kommunal VA-verksamhet

Det är inte bara Käppalaförbundet som behöver göra stora investeringar de kommande åren. Vår branschorganisation, Svenskt Vatten, har tagit fram en rapport som analyserar investeringsbehovet i kommunal VA-verksamhet de kommande 20 åren.

Rapport om investeringsbehov i kommunal VA-verksamhet
2020-11-16

Nya chefer på förbundet

Vi välkomnar fyra nya enhetschefer till Käppalaförbundet, två till produktionsavdelningen och två till projektavdelningen.

Nya chefer på förbundet
2020-11-16

Fackling 17 november

Vi kopplar på en ny ledning och medan arbetet pågår kommer vi att behöva förbränna en del gas. Under kvällen kommer man att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område.

Fackling 17 november
2020-11-02

Underhållsarbete i vår gasuppgraderingsanläggning

Mellan den 2 och 6 november genomför vi underhållsarbete i vår gasuppgraderingsanläggning. Medan arbetet pågår kommer vi att behöva förbränna gasen. I perioder kommer man att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område.

Underhållsarbete i vår gasuppgraderingsanläggning
2020-09-28

HR-ansvarig till Käppalaförbundet

Vill du arbeta hos en arbetsgivare som du kan vara stolt över och som gör en verklig insats för miljön varje dag? Vi söker dig som har några års erfarenhet av brett HR-arbete exempelvis som HR-generalist eller HR Business Partner, och som vill fortsätta utveckla dina kunskaper i en varierande roll med stort eget ansvar. Med rätt driv, engagemang och erfarenhet är vi övertygade om att du som är duktig på att skapa relationer, har en god planeringsförmåga samt är självgående kommer briljera i rollen som HR-ansvarig hos Käppalaförbundet!

HR-ansvarig till Käppalaförbundet
2020-09-28

Käppalaförbundet testar brandlarm

Den 30 september testar Käppalaförbundet sitt brandlarm. Testet orsakar lokal ljudstörning i närområdet.

Käppalaförbundet testar brandlarm
2020-09-15

Storsatsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet: Käppalaförbundet bygger om Käppalaverket med ny reningsprocess

Både miljön i Östersjön och Käppalaförbundets elva medlemskommuner blir vinnare när Käppalaverket uppgraderas. Under de kommande åren kommer verket att byggas om och få en ny reningsprocess så att ännu mer näringsämnen kan renas bort. Samtidigt ökas kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler personer än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i medlemskommunerna.

Käppalaförbundet bygger om Käppalaverket med ny reningsprocess
2020-09-11

Test av ny metod för rötning av slam

Vi undersöker just nu alternativa sätt att röta slam. Det innebär att vi förbränner gasen som bildas på ett kontrollerat sätt. Det syns i form av en eldslåga inne på området.

Test av ny metod för rötning av slam
2020-09-02

Projektkommunikatör till Käppalaförbundet

Käppalaförbundet äger och driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk, Käppalaverket på Lidingö. Vår verksamhet präglas av miljöfokus och samhällsnytta och vi är just nu inne i en intensiv investeringsperiod då vi både bygger nytt, renoverar och underhåller våra anläggningar. Det finns ett stort behov av kommunikation kring de projekt som pågår och som kommer att startas. Vår projektkommunikatör går snart på föräldraledighet och vi söker därför nu en vikarie som kommer att ha som huvuduppgift att ansvara för vår projektkommunikation.

Projektkommunikatör till Käppalaförbundet
2020-08-10

Käppalaförbundet söker enhetschef projekt

Käppalaförbundet, som äger och driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk står inför en intensiv period med både stora och små investerings- och reinvesteringsprojekt. Vår befintliga projektavdelning ska delas upp i två enheter och i en nyinrättad chefsroll får du ansvar för att leda den nya projektenheten och en varierande projektportfölj. Vi erbjuder dig ett arbete i en stabil organisation med ett långsiktigt uppdrag och som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet söker enhetschef projekt
2020-08-10

Käppalaförbundet söker enhetschef projekt Käppala 900k

Käppalaförbundet, som äger och driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk står nu inför den stora utmaningen att förändra reningsprocessen i den befintliga anläggningen. I en nyinrättad chefsroll får du ansvar för att leda den nya enheten som driver detta omfattande projekt med namn Käppala 900k. Vi erbjuder dig ett arbete i en stabil organisation med ett långsiktigt uppdrag som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet söker enhetschef projekt Käppala 900 k
2020-08-03

El- och automationschef till Käppalaförbundet

Vi söker dig som vill leda vår växande el- och automationsenhet genom ett teknikskifte i samband med att Käppalaförbundet ställer om sin reningsprocess med nya skarpare krav på elanläggning och automationssystem. Vi erbjuder dig ett arbete med stor påverkansmöjlighet i en stabil organisation med ett långsiktigt och samhällsviktigt uppdrag och som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

El- och automationschef till Käppalaförbundet
2020-07-02

Examensarbete om högbelastad primärslamrötning

Käppalaförbundets process- och utvecklingsenhet söker en examensarbetare för hösten 2020, som ska utvärdera maximal belastning för en stabil rötprocess samt vad som ytterligare kan göras vid processproblem i rötningen.

Examensarbete om högbelastad primärslamrötning
2020-06-30

Projektcontroller till Käppalaförbundet

Är du controller eller ekonom som vill arbeta i en organisation som präglas av stort miljöfokus och hög trivsel? Vi söker dig som vill ha ett självständigt, omväxlande och stimulerande jobb med stor utvecklingspotential till en nyinrättad tjänst som projektcontroller.

Projektcontroller till Käppalaförbundet
2020-06-22

Arbeten vid rötkammare R100 under sommaren

Under sommaren kommer vi att inspektera en av våra äldre rötkammare.

Arbeten vid rötkammare R100 under sommaren
2020-06-12

Extern granskning ger grönt ljus för stor investering – utökad låneram nödvändig

Två externa konsulter konstaterar i en granskningsrapport att förbundets arbete med det nya verksamhetstillståndet har hanterats tillfredsställande, att de investeringar som förbundet anser måste genomföras är nödvändiga och inte går att senarelägga samt att föreslagen teknisk lösning är välmotiverad. För att kunna driva projektet vidare gör nu förbundet en hemställan om utökad låneram.

Extern granskning ger grönt ljus för stor investering – utökad låneram nödvändig
2020-06-02

Årsmagasin 2019

I vårt årsmagasin 2019 kan du bland annat läsa om följande aktuella frågor:

Årsmagasin 2019
2020-06-01

Årsredovisning 2019

Under 2019 renade vi 56,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten i Käppalaverket. Dessutom levererade vi 4,2 normalkubikmeter fordonsgas till SL och producerade ungefär 34 900 ton slam.

Årsredovisning 2019
2020-05-25

Underhållsarbete i vår gasuppgraderingsanläggning(2)

Mellan den 25 och 27 maj genomför vi underhållsarbete i vår gasuppgraderingsanläggning. Medan arbetet pågår kommer vi att behöva förbränna gasen. I perioder kommer man att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område.

Underhållsarbete i vår gasuppgraderingsanläggning
2020-05-25

Ny förbundsordning

I dag den 25 maj träder Käppalaförbundets nya förbundsordning i kraft. I förbundsordningen regleras förhållandet mellan förbundet och medlemskommunerna.

Ny förbundsordning
2020-05-18

Käppalaförbundet testar brandlarm(2)

Den 18 maj testar Käppalaförbundet sitt brandlarm. Testet orsakar lokal ljudstörning i närområdet.

Käppalaförbundet testar brandlarm
2020-05-06

Dålig lukt från gasverksområdet i Ropsten

På kvällen den 5 maj spreds dålig lukt över Lidingö. Lukten kom inte från Käppalaverket utan från de arbeten med markrening som pågår i gasverksområdet i Ropsten.

Dålig lukt från gasverksområdet i Ropsten
2020-05-04

Käppalaförbundet hjälper till att spåra det nya coronaviruset i avloppsvatten

Sedan vecka 17 deltar Käppalaförbundet i två projekt kopplade till spårning av det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, i avloppsvatten. Resultaten hoppas man ska kunna bidra med information om spridningen av viruset ökar eller minskar i samhället.

Käppalaförbundet hjälper till att spåra det nya coronaviruset i avloppsvatten
2020-04-30

Käppalaförbundet söker elkraftsingenjör

Vill du jobba med elkraft och säkerställa driftsäkerheten på Käppalaverket, ett av världens mest moderna och Sveriges tredje största avloppsreningsverk?

Käppalaförbundet söker elkraftsingenjör
2020-04-30

Käppalaförbundet söker automationsingenjör

Vill du jobba med automation och säkerställa driftsäkerheten på Käppalaverket, ett av världens mest moderna och Sveriges tredje största avloppsreningsverk?

Käppalaförbundet söker automationsingenjör
2020-04-29

Ny anläggning på Käppalaverket kan snabbrena avloppsvatten

Käppalaförbundet har tagit i drift en ny anläggning för högflödesrening i Käppalaverket. I den kan en del av avloppsvattnet snabbrenas vid höga flöden in till verket, vilket kan inträffa vid kraftiga regn och snösmältning. Med anläggningen på plats undviker förbundet att brädda, det vill säga att släppa ut avloppsvatten som bara är grovrenat.

Ny anläggning på Käppalaverket kan snabbrena avloppsvatten
2020-04-24

Drifttekniker till Käppalaförbundet

Vill du arbeta som drifttekniker på ett av Sveriges största och modernaste avloppsreningsverk? Nu har du chansen att bli en del av ett härligt och sammansvetsat gäng som brinner för det vi gör. Käppalaförbundet är även en resursutvinningsanläggning och är nu i en expansiv fas där miljöfrågorna alltid ligger i fokus och där personaltrivseln är hög.

Drifttekniker till Käppalaförbundet
2020-04-14

Kemikalieleveranser fungerar normalt

MSB informerade på myndigheternas presskonferens den 13 april om att de såg en ”risk för brist på kemikalier inom dricksvattenförsörjningen”. 

Kemikalieleveranser fungerar normalt
2020-04-08

Käppalaförbundet söker chef till enheten teknisk information

Vill du vara med oss på vår resa att utveckla Käppalaförbundets tekniska informationshantering? I en nyinrättad chefsroll får du ansvar för att etablera och utveckla Käppalaförbundets enhet för teknisk information. Vi erbjuder dig ett arbete i en stabil organisation med ett långsiktigt uppdrag och som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet söker chef till enheten teknisk information
2020-03-30

Start för inspektion och underhåll av rötkammare

I början av april startar arbetet med att inspektera och underhålla Käppalaverkets två äldre rötkammare. Arbetet genomförs för att förbundet ska kunna fortsätta hantera allt slam på ett hållbart sätt även i framtiden.

Start för inspektion och underhåll av rötkammare
2020-03-26

Käppalaförbundet deltar i projekt om effektivare luftning

I dag går ungefär 30 – 50 procent av all energi som ett avloppsreningsverk förbrukar till luftningen i det biologiska reningssteget. En ny rapport sammanställer möjliga åtgärder för att effektivisera luftningsanläggningen, inte bara med avseende på drift utan också med avseende på upphandling.

Käppalaförbundet deltar i projekt om effektivare rening
2020-02-22

Andreas Thunberg ny ordförande i VAS-rådet

Käppalaförbundets VD, Andreas Thunberg, blir ordförande i VAS-rådet de kommande två åren.

Andreas Thunberg ny ordförande i VAS-rådet
2020-02-18

Processinriktad instrumentingenjör till Käppalaförbundet

Vi söker nu en processinriktad instrumentingenjör till ett av Sveriges största och modernaste avloppsreningsverk. Du kommer att ingå i ett kunnigt och engagerat team med instrument-, process- och utvecklingsingenjörer som tillsammans arbetar med att styra, följa upp och utveckla Käppalaverkets reningsprocesser. Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Processinriktad instrumentingenjör till Käppalaförbundet
2020-01-21

Utredning om återföring av fosfor från avloppsslam klar

Den regeringstillsatta utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har den 17 januari lämnat sitt betänkande ”Hållbar slamhantering” till regeringen.

Utredning om återföring av fosfor från avloppsslam klar
2020-01-20

Resursutvecklare till kretsloppsavdelningen

Vill du vara med på vår resa för att sluta kretsloppet? I rollen som resursutvecklare på Käppalaförbundet bidrar du bland annat till att återföra den ändliga resursen fosfor till jordbruket. Du tillhör en avdelning med mycket engagerade medarbetare och en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Resursutvecklare till kretsloppsavdelningen
2020-01-15

Käppalaförbundet testar brandlarm(3)

Den 15 januari testar Käppalaförbundet sitt brandlarm. Testet orsakar lokal ljudstörning i närområdet.

Käppalaförbundet testar brandlarm
2020-01-09

Budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022

På sitt senaste möte beslutade förbundets fullmäktige att godkänna ”Budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022”.

Budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022
2020-01-09

Läkemedelsrening fokus för styrelseresa

I förbundets nya verksamhetstillstånd finns ett villkor som säger att förbundet ska ”följa utvecklingen av teknik för rening av läkemedelsrester och arbeta för att ny teknik i verksamheten kan införas så att utsläppen av läkemedelsrester reduceras”. Käppalaförbundets styrelse genomförde därför i oktober en studieresa till Schweiz för att öka sina kunskaper om läkemedelsrening.

Läkemedelsrening fokus för styrelseresa
2020-01-09

Ny förbundsordning på gång

Under 2019 beslutade Käppalaförbundets styrelse och fullmäktige att godkänna förslaget till ny förbundsordning, som har arbetats fram i samverkan mellan förbundet och företrädare för medlemskommunerna. Förbundsordningen har därefter skickats ut till medlemskommunerna för godkännande. För att den ska gälla krävs godkännande från kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.

Ny förbundsordning på gång
2020-01-09

Fettkampanj gillades av många

Under perioden 2018-2020 genomför Käppalaförbundet en 3-årig informationskampanj. Kampanjen har som syfte att få invånarna i medlemskommunerna att inte spola ner skräp och fett i avloppet. Den första delkampanjen om fett genomfördes i oktober 2019 med bra resultat.

Fettkampanj gillades av många

Dela sidan