Kapacitetsökning Vallentuna

Om projektet

Vallentuna kommun är ansluten till Käppalaförbundet. Det innebär att avloppsvattnet från Vallentuna leds i ledningar och tunnlar till Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö där avloppsvattnet renas innan det släpps ut i havet.

Idag är hela Vallentuna kommun ansluten via en ledning som börjar vid kommungränsen och går genom Täby Kyrkby. Denna ledning anlades på 1960-talet och är dels gammal och dels för liten för att kunna ta hand om allt avloppsvatten från Vallentuna kommun, som har byggts ut mycket de senaste åren och planerar att växa ännu mer.

Projektet går ut på att planera för och bygga en ny ledning i en ny sträckning öster om Täby Kyrkby för att kunna ta hand om avloppsvattnet från Vallentuna kommun och kommande utbyggnad.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Systemhandling

Kvartal 2 2022-kvartal 1 2023

Projektering/upphandling

2023-2024

Genomförande

2024-2026

På gång just nu

Arbetet med projektering pågår.

Påverkan på omgivning

I detta skede i projektet finns ingen påverkan på omgivningen.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00

Dela sidan