Bilden visar en industriell 3D-printer

HÄMAT2

Syftet med HÄMAT2 är att additiv tillverkning ska nå sin fulla potential som hållbart tillverkningssätt genom att hantera miljö- och hälsoriskerna.

Det har visat att man inom additiv tillverkning (3D-printning) släppte ut en hel del ganska onyttigt vatten från vissa av de här processerna.

När man tänker 3D-printning så tänker man vanligen på en torr metod, men vissa maskiner använder vatten och andra kemikalier bland annat för att ta bort stödmaterial för uppbyggnad av komplexa strukturer.
Analys av vatten från tillverkningen visade på höga halter metaller samt att det var kraftigt nitrifikationshämmande (dvs skadligt för den biologiska reningsprocessen) och hade helt fel pH.

Målet är att ta fram data för miljö- och hälsoriskbedömningar, så att tillverkningsområdet kan fortsätta växa utan att bidra till sämre miljö.

Marcus Frenzel deltar i referensgruppen åt Svenskt Vatten och bevakar avloppsfrågan i detta

Dela sidan