Nyheter 2016

Här hittar du alla nyheter från 2016.

2016-12-20

Luktstörningar i Långängsstrand

Under senare tid har vi tyvärr tidvis haft problem med luktstörningar från förbundets pumpstation i Långängsstrand, där ett omfattande renoveringsarbete pågår.

Luktstörningar i Långängsstrand
2016-11-28

Byggprojekt försenat och utökade arbetstider

Det pågående bygget av en tredje rötkammare är tyvärr försenat. Vår entreprenör planerar därför att under en period framöver även arbeta nattetid vissa dagar och eventuellt vissa helger för att undvika ytterligare förseningar.

Byggprojekt försenat och utökade arbetstider
2016-11-25

Återstart för sprängningar nere i reningsverket

Efter en längre paus planeras sprängningarna för högflödesanläggningen nere i reningsverket att återupptas under vecka 48.

Återstart för sprängningar nere i reningsverket
2016-11-18

Informationskampanj om miljöfarliga ämnen i avloppet

Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena bort miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen. Käppalaförbundet driver därför en treårig informationskampanj med tema ”Miljöfarliga ämnen i avloppet. Nej tack!”.

Informationskampanj om miljöfarliga ämnen i avloppet
2016-11-17

Spola rätt på Världstoalettdagen den 19 november

Lördagen den 19 november är det internationella Världstoalettdagen. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma hur viktigt välfungerande avloppslösningar är för ett samhälle.

Spola rätt på Världstoalettdagen den 19 november
2016-10-19

Helgarbete den 22-23 oktober

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 22 oktober och söndagen den 23 oktober. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 19.00 båda dagarna.

Helgarbete den 22-23 oktober
2016-10-17

Käppalaförbundet söker kemist

Käppalaförbundet söker nu en kemist till vårt laboratorium.

Käppalaförbundet söker kemist
2016-09-28

Förbundsfullmäktige sammanträder

Käppalaförbundets fullmäktige sammanträder den 11 oktober 2016 kl. 17:30 i Solna stadshus.

Förbundsfullmäktige sammanträder
2016-09-02

Byggarbeten även på kvällstid

Sedan vecka 35 pågår arbete inom vårt byggprojekt även mellan kl. 19.00 och 22.00 på vardagar. Det gäller enbart så kallade ”tysta arbeten”.

Byggarbeten även på kvällstid
2016-09-01

Inbjudan till informationsmöte om pågående byggarbete

Käppalaförbundet inbjuder närboende till informationsmöte om det pågående bygget av en ny rötkammare och en anläggning för högflödesrening på Käppalaverket.

Inbjudan till informationsmöte om pågående byggarbete
2016-08-08

Käppalaförbundet söker projektledare

Käppalaförbundet söker nu två projektledare till sin projektavdelning.

Käppalaförbundet söker projektledare
2016-08-08

Byggprojekten åter igång

Entreprenadarbetena i samband med bygget av en tredje rötkammare samt en anläggning för högflödesrening är åter igång efter semesteruppehållet.

Byggprojekten åter igång
2016-06-15

Ny projektchef på Käppalaförbundet

Magnus Olsson är sedan den 1 juni ny avdelningschef för Käppalaförbundets projektavdelning.

Ny projektchef på Käppalaförbundet
2016-06-09

Käppalaförbundets årsredovisning 2015

Förra året var ett spännande och intensivt år för Käppalaförbundet. Läs mer om vad som hände i vår årsreodvisning för 2015.

Käppalaförbundets årsredovisning 2015
2016-06-02

Felaktiga utskick med samrådsinformation

Det har kommit till vår kännedom att några av de brev som har gått ut med samrådsinformation inte har gått fram till mottagarna utan har behövts lösas ut på postkontor.

Felaktiga utskick med samrådsinformation
2016-05-24

Start för tunnelsprängningar

I dag den 24 maj har vi åter börjat spränga utefter Södra Kungsvägen, närmast Lidingöbanan. Nu är det bergtunneln ner till den nya rötkammaren som börjar sprängas ut. Dessa sprängningar kommer att höras och kännas mer än de tidigare sprängningarna. Detta kommer att avta efterhand som man kommer längre ner i tunneln.

Start för tunnelsprängningar
2016-05-16

Samråd och Öppet hus-möten

I projektet som gäller anslutning av avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket pågår nu samråd. Som en del av samrådet bjuder vi in till Öppet hus-möten den 1 juni i Täby och den 2 juni i Åkersberga.

Samråd och Öppet hus-möten
2016-05-13

Informationsmöte om mellanlager för slam i Upplands-Bro kommun

Käppalaförbundet bjuder in till informationsmöte den 30 maj 2016 med anledning av att förbundet lämnat in en anmälan om etablering av mellanlager för slam i Upplands-Bro.

Informationsmöte om mellanlager för slam i Upplands-Bro
2016-05-10

Miljöfarliga ämnen i en del kläder och textilier

Nu startar Käppalaförbundets nya informationskampanj. Den uppmärksammar att en del kläder och textilier kan innehålla miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen.

Miljöfarliga ämnen i en del kläder och textilier
2016-04-25

Byggarbetet vid Käppalaverket fortsätter

Byggarbetena vid Käppalaverket har nu pågått i ungefär två månader och genomförs i stort sett enligt tidplan. De ska resultera i en ny rötkammare och en anläggning för högflödesrening.

Läs mer
2016-04-21

Tvätta bilen på en biltvätt

Du ”fultvättar” väl inte bilen på gatan? Helgen den 23-24 april är det dags för stora biltvättarhelgen för att uppmärksamma vilken miljögärning det är att tvätta bilen på en biltvätt.

Läs mer om biltvättarhelgen
2016-02-12

Start för sprängningsarbeten

Under vecka 7 startar sprängningsarbetet vid Käppalaverket som en del i arbetet med att bygga en rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet börjar med ovanjordssprängningar i ett område utmed Södra Kungsvägen.

Start för sprängningsarbeten
2016-01-13

Konsensus kring att gå vidare med avloppsvattenlösning för Vaxholm och Österåker

Berörda instanser har nu fattat beslut om att gå vidare och starta nästa fas i ett projekt som syftar till att rena Österåkers och Vaxholms avloppsvatten i Käppalaverket. Dessa kommuners avloppsvatten planeras att överföras till Käppalaverket via sjöledning och bergtunnel som ansluts till Käppalaförbundets befintliga avloppstunnel.

Läs mer

Dela sidan