Bilden visar stugor på ett skär i skärgården. Käppalaförbundet är certifierat enligt flera standarder

Certifieringar

Miljöhänsyn genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt miljöarbete handlar inte bara om vad vi gör, utan också om hur vi gör det. Vi vill verka för ett hållbart samhälle som tar vara på jordens resurser. Därför arbetar vi efter, och är certifierade enligt, ISO 14001, ISO 17025 och Revaq.

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

Käppalaförbundet har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001 vad gäller:

  • Omhändertagande och rening av spillvatten från anslutna kommuner samt produktion och försäljning av fordonsgas, värmeenergi och jordförbättringsmedel.

Läs mer om miljöledningssystemet ISO 14001.

Laboratorium certifierat enligt ISO 17025

Vårt laboratorium är ackrediterat av SWEDAC och certifierat enligt ISO 17025. Denna certifiering hanterar krav för kalibrering, provning, provtagning och ledningssystem på laboratorium. 

Läs mer om ISO 17025.

Revaq-certifiering

Käppalaförbundets slamproduktion är sedan 2008 certifierad enligt Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq som innebär striktare kvalitetskrav än svensk lagstiftning. En viktig del i Revaq är uppströmsarbete, att aktivt arbeta med att minska mängden miljöskadliga ämnen som hamnar i avloppsvattnet.

Läs mer om certifieringssystemet Revaq.

 
 
 

Dela sidan