Bilden visar en familj som badar vid en häll i skärgård

Vårt uppdrag och vår roll i samhället

Uppdrag

Käppalaförbundet ska omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten. I dag renar vi avloppsvatten från mer än en halv miljon människor samt från kontor, industrier, skolor, sjukhus etc i våra elva medlemskommuner i Stockholmsområdets norra och östra delar.

Uppdraget finns formulerat i Käppalaförbundets förbundsordning

Vår roll

Vår huvuduppgift är att rena avloppsvattnet i enlighet med de utsläppsvillkor som gäller. Det renade vattnet släpps sedan ut i Östersjön.

Förutom att bidra till en bättre havsmiljö i Östersjön samarbetar vi med våra medlemskommuner och de verksamheter som finns där, så att det avloppsvatten som kommer till Käppalaverket är så rent som möjligt.

Vi tar också vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet. Vi producerar slam och biogas som vi återför till samhället. Slammet används som växtnäring på åkermark och biogasen som bränsle i SL:s bussar. På så sätt skapar vi ett kretslopp som kommer samhället till godo.

Dela sidan