Nyheter 2023

Här hittar du alla nyheter från 2023.

2023-12-27

Bullrande arbete vid Käppalaverket

Under mellandagarna och första veckan i januari 2024 pågår borrnings- och rivningsarbeten i berganläggningen. Eventuella stomljud kan upplevas i närområdet under tiden som själva borrningen pågår.

Bullrande arbete vid Käppalaverket
2023-12-19

Idrifttagningsledare

Idrifttagningsledare
2023-12-15

Upphandlare

Nu söker vi dig som är redo för en ny spännande roll som upphandlare på Käppalaförbundets nya inköps- och upphandlingsenhet. Har du några års erfarenhet som upphandlare inom offentlig sektor? Vill du fortsätta att utvecklas med ett större helhetsansvar och arbeta målstyrt? Vi erbjuder både intressanta uppgifter och en arbetsplats med familjär stämning, kunniga medarbetare och ett viktigt uppdrag där man gör en verklig insats för miljön varje dag.

Upphandlare
2023-12-14

Byggledare El

Du kommer ingå i Käppalaförbundets beställarorganisation och ha en central roll i att säkerställa att vår projekterade lösning inom teknikområde El genomförs i projektet.

Byggledare El
2023-12-07

Säkerhetschef

Är du redo för nästa steg i din karriär inom säkerhet? Käppalaförbundet söker nu dig som har några års erfarenhet av att arbeta med och leda arbete avseende säkerhetsskydd, informationssäkerhet och fysiskt skydd. Här har du chansen att fortsätta utvecklas med ett större helhetsansvar och arbeta målstyrt. Vi erbjuder både intressanta uppgifter och en arbetsplats med familjär stämning, kunniga medarbetare och ett viktigt uppdrag där man gör en verklig insats för miljön varje dag.

Säkerhetschef
2023-11-30

Avtals- och systemförvaltare

Vill du vara med på en spännande resa och bygga upp en ändamålsenlig och modern inköpsverksamhet.

Avtals- och systemförvaltare
2023-11-30

Dokumentationsingenjör

Vi söker dig som delar vårt fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet med hjälp av den senaste tekniken.

Dokumentationsingenjör
2023-11-29

God framdrift i investeringsprojekten

Uppgraderingen av Käppalaverket pågår för fullt och arbetet går stadigt framåt. Den första stora biologiska reningsbassängen håller på att byggas om och ytterligare en bassäng tas snart ur drift. Anläggningen för kolkälla har fått sin första leverans av metanol och provdrift pågår. Förutom uppgraderingen pågår flera andra investeringsprojekt.

God framdrift i investeringsprojekten
2023-11-13

Budget och verksamhetsplan godkänd

På sitt möte den 7 november beslutade Käppalaförbundets förbundsfullmäktige att godkänna "Budget 2024 med plan för 2025-2026".

Budget och verksamhetsplan godkänd
2023-11-13

Låneramen utökas till 4,15 mdkr

Käppalaförbundets låneram utökas med 600 Mkr. Ökningen är nödvändig för att förbundet ska kunna genomföra planerade investeringsprojekt.

Låneramen utökas till 4,15 mdkr
2023-11-13

Styrelseresa till Amsterdam

Käppalaförbundets styrelse har genomfört en studieresa till Amsterdam i Nederländerna. Styrelsen fick ta del av flera intressanta föreläsningar om VA-branschens utmaningar från ett europeiskt perspektiv och om vilka utmaningar som Käppalaförbundet står inför. Ett studiebesök på ett avloppsreningsverk stod också på programmet.

Styrelseresa till Amsterdam
2023-10-27

Teknisk projektledare

Är du en teknisk projektledare som vill ha en central roll i att säkerställa att rätt teknisk lösning projekteras? Har du erfarenhet av att projektera och/eller leverera maskininstallationer till VA-anläggningar eller processindustri?  Då har vi rollen för dig. Nu har du chansen att vara med på en spännande resa och ingå i ett engagerat och positivt team och samtidigt göra skillnad för miljön.

Teknisk projektledare
2023-10-13

Senior projektledare

Är du en senior projektledare som är van att driva stora, komplexa och installationstunga infrastruktur- eller industriprojekt och vill ha ett helhetstänk? För dig är det förmodligen minst lika viktigt att välja rätt företagskultur som rätt projekt. Nu har du chansen att vara med på en spännande resa och ingå i ett engagerat och positivt team och samtidigt göra skillnad för miljön.

Senior projektledare
2023-10-11

Arbetsmiljöingenjör

Nu söker vi en arbetsmiljöingenjör till oss på Käppalaförbundet. Du kommer att vara förbundets sakkunniga i arbetsmiljöfrågor och verka aktivt för att bygga och upprätthålla en säkerhetsfrämjande och olycksförebyggande arbetsplatskultur. Du kommer till en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Arbetsmiljöingenjör
2023-10-09

Fackling den 10 oktober

Vi behöver utföra arbete i vår anläggning för gasuppgradering den 10 oktober. Det innebär att gasledningen stängs av.

Fackling den 10 oktober
2023-08-22

Fackling den 22 och 23 augusti

Vi utför arbete i vår anläggning för gasuppgradering den 22 och 23 augusti som innebär att gasledningen behöver stängas av.

Fackling den 22 och 23 augusti
2023-07-19

Laboratorietekniker, vikariat

Till vårt härliga gäng på Käppalaförbundets laboratorium, söker vi nu en laboratorietekniker. Rekryteringen avser ett vikariat på ca två år, då en av våra kollegor ska ta ett uppehåll för studier. Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Laboratorietekniker, vikariat
2023-06-30

Upphandlingsansvarig

Har du några års erfarenhet som upphandlare och har arbetat med entreprenadupphandlingar? Är du redo att fortsätta utvecklas med ett större helhetsansvar? Då har vi nu en ny spännande roll som upphandlingsansvarig hos oss på Käppalaförbundet.

Upphandlingsansvarig
2023-06-30

Miljöingenjör

Vill du arbeta med miljöfrågor på ett av Sveriges största avloppsreningsverk? Nu söker vi en miljöingenjör till en tjänst med särskilt fokus på miljökvalitetsnormer och uppströmsarbete riktat mot miljöfarliga verksamheter.

Miljöingenjör
2023-06-30

El- och automationsingenjör

Vill du jobba med teknik i framkant i en organisation som präglas av miljöfokus och hög trivsel? Käppalaförbundet investerar för framtiden och söker nu en lagspelare med driv och engagemang till en utmanande och varierande roll som el- och automationsingenjör på ett av Sveriges största avloppsreningsverk.

El- och automationsingenjör
2023-06-26

Byte av fläkt i Långängsstrand

Under vecka 26 byts en fläkt ut i vår anläggning i Långängsstrand i Danderyd. Arbetet genomförs för att permanent minska risken för lukt i närområdet.

Byte av fläkt i Långängsstrand
2023-06-20

Processinriktad utvecklingsingenjör till Käppalaförbundet

Vill du arbeta med ansvar för utveckling och utvärdering av nya processtekniker för att öka kapaciteten i reningsprocessens olika steg och möta nya skarpare reningskrav? Vi söker nu en processintresserad ingenjör med utvecklingserfarenhet till vår process- och utvecklingsenhet. Du kommer till en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Processinriktad utvecklingsingenjör till Käppalaförbundet
2023-06-19

Underhållsingenjör

Vill du vara med på en spännande resa och utveckla vårt underhållsarbete? Nu förstärker vi Käppalaförbundets enhet för mekaniskt underhåll med en underhållsingenjör. Vi söker dig som vill jobba på ett av Sveriges största avloppsreningsverk och som delar vårt fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet med hjälp av den senaste tekniken.

Underhållsingenjör
2023-06-15

Projektsamordnare med miljöintresse

Är du en administrativ stjärna med en naturlig ådra för struktur och organisering? Vill du vara med och bidra till ett hållbart samhälle och är intresserad av frågor som gäller miljö och kretslopp? Sök jobbet som projektsamordnare hos oss och arbeta som stöttepelaren för en engagerad projektgrupp i ett stort och spännande ombyggnadsprojekt.

Projektsamordnare med miljöintresse
2023-06-12

Käppalaverket 3.0 – uppgraderingen är i full gång

Uppgraderingen av Käppalaverket pågår och den första stora biologiska reningsbassängen håller nu på att byggas om. Anläggningen för kolkälla är snart redo att tas i drift, byggnaden som ska inhysa ett nytt högspänningsställverk är färdigbyggd och detaljprojektering av en ny kemikaliebyggnad färdigställs efter sommaren.

Käppalaverket 3.0 – uppgraderingen är i full gång
2023-06-09

Årsredovisning 2022

Under 2022 renade vi 51,7 miljoner kubikmeter avloppsvatten, levererade 4,2 miljoner normalkubikmeter fordonsgas och producerade ungefär 35 000 ton avvattnat slam.

Årsredovisning 2022
2023-06-09

Hemställan till medlemskommunerna om utökad låneram

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige beslutade på sitt möte den 30 maj att hemställa till medlemskommunerna om utökad låneram, vilket innebär en förändring i förbundsordningen.

Hemställan till medlemskommunerna om utökad låneram
2023-06-08

Processinriktad instrumenttekniker

Vi söker nu en processinriktad instrumenttekniker till ett av Sveriges största avloppsreningsverk. Du kommer att ingå i en kunnig och engagerad grupp med instrument-, process- och utvecklingsingenjörer som tillsammans arbetar med att styra, följa upp och utveckla Käppalaverkets reningsprocesser. Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Processinriktad instrumenttekniker
2023-06-02

Underhållstekniker

Nu förstärker vi vår enhet för mekaniskt underhåll med ytterligare en underhållstekniker. Vi söker dig som vill jobba på ett av Sveriges största avloppsreningsverk och som delar vårt fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet med hjälp av den senaste tekniken.

Underhållstekniker
2023-05-15

Västra grinden vid Gåshagaleden 6 är trasig

Grinden till Käppalaverket från Gåshagaleden 6 är trasig. Den beräknas vara lagad på onsdag den 17 maj. Innan dess går all trafik till och från Käppalaverket via infarten på Södra Kungsvägen 315.

Västra grinden vid Gåshagaleden 6 är trasig
2023-05-15

Sandsopning av Småbåtsvägen

Käppalaförbundet sandsopar Småbåtsvägen den 16 maj, kl. 04.30. Arbetet tar cirka 45 minuter.

Sandsopning av Småbåtsvägen
2023-05-09

Årsmagasin 2022

I Årsmagasin 2022 kan du bland annat läsa om läget i projektverksamheten, vårt arbete med att öka säkerheten på arbetsplatsen och Käppalaförbundets energistrategi.

Årsmagasin 2022
2023-05-07

Klimatneutral VA-bransch 2030

Käppalaförbundet deltar sedan i mars 2023 i vår branschorganisation Svenskt Vattens initiativ ”Klimatneutral VA-bransch 2030”.

Klimatneutral VA-bransch 2030
2023-05-05

Engagerad enhetschef för mekaniskt underhåll

Vill du ansvara för underhållsverksamheten i en processanläggning som aldrig får stå still och bidra till vårt kommande teknikskifte? Har du erfarenhet av att leda och vill vara med och fortsätta att bygga en engagerad och framgångsrik grupp? Då kan du vara den vi söker till Käppalaförbundet som enhetschef för mekaniskt underhåll.

Engagerad enhetschef för mekaniskt underhåll
2023-04-27

Fackling den 29 april

Under lördagen den 29 april mellan kl. 8-12 utför vi arbete som innebär att vår gasledning behöver stängas av.

Fackling den 29 april
2023-04-14

Sommarjobb – assisterande processingenjör till Käppalaförbundet

Vill du arbeta med process och instrument under ditt sommarlov? På Käppalaförbundet finns nu möjlighet för dig att lära dig nya saker, skaffa nya spännande erfarenheter och samtidigt bidra till en bättre miljö. Vi söker nu en assisterande processingenjör för sommarjobb på process- och utvecklingsenheten. Vi letar efter dig som är student med rätt inställning och intresse av processindustri och avloppsreningsverk. Du kommer till en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Sommarjobb – assisterande processingenjör till Käppalaförbundet
2023-04-06

Underhållstekniker

Nu förstärker vi vår enhet för mekaniskt underhåll med ytterligare en underhållstekniker. Vi söker dig som vill jobba på ett av Sveriges största avloppsreningsverk och som delar vårt fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet med hjälp av den senaste tekniken.

Underhållstekniker
2023-04-03

Kvalitetskoordinator till Käppalaförbundet

Brinner du för att utveckla, koordinera och förvalta ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Då är du välkommen att söka ett spännande arbete som kvalitetskoordinator hos oss på Käppalaförbundet.

Kvalitetskoordinator till Käppalaförbundet
2023-04-03

Inköpare till Käppalaförbundet

Har du några års erfarenhet som inköpare/upphandlare? Är du en strukturerad person som tycker om att samarbeta med andra? Då har vi nu en ny spännande roll som inköpare på Käppalaförbundet.

Inköpare till Käppalaförbundet
2023-03-28

Fackling 1 april och eventuellt 2 april

Under lördagen den 1 april och eventuellt under söndagen den 2 april mellan kl. 8-16 utför vi arbete som innebär att vår gasledning behöver stängas av.

Fackling 1 april och eventuellt 2 april
2023-03-20

Utvecklingsinriktad automationsingenjör

Är du automationsingenjör och vill ha ett jobb där du får vara med att göra skillnad? Vill du jobba med teknik i framkant och samtidigt göra en insats för miljön? Nu investerar vi på Käppalaförbundet för framtiden! Vill du vara med?

Utvecklingsinriktad automationsingenjör
2023-03-13

Teknisk projektledare med inriktning maskin till Käppalaförbundet

Är du en teknisk projektledare med inriktning maskin som gillar att kombinera ledarskap med teknisk problemlösning och vill ha ett helhetstänk? Vill du ingå i ett engagerat och glatt team, arbeta med teknik i framkant och samtidigt göra skillnad för miljön?

Teknisk projektledare med inriktning maskin till Käppalaförbundet
2023-02-16

Projektingenjör till Käppalaförbundet

Vill du göra en verklig insats för miljön och bidra till samhällsnytta varje dag? Vi söker en projektingenjör som är intresserad av frågor som gäller miljö, vatten, energi och kretslopp. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Projektingenjör till Käppalaförbundet
2023-02-15

Projektledare till Käppalaförbundet

Vill du arbeta med helhetsansvar för viktiga investeringsprojekt som spänner över flera teknikområden i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant?

Projektledare till Käppalaförbundet
2023-01-13

Fackling den 14 och 15 januari

Under lördagen den 14 januari och söndagen den 15 januari mellan kl. 8-16 utför vi arbeten som innebär att vår gasledning behöver stängas av.

Fackling den 14 och 15 januari

Dela sidan