Bilden visar en del av en biologisk reningsbassäng

Digital tvilling vid avloppsreningsverk

De kommande åren står hela VA-branschen står inför stora investeringar. För att hitta nya tekniska system där resurser tas omhand på ett bra sätt kan digitala tvillingar vara en möjlighet.

Käppalaförbundet deltar, tillsammans med två andra stora avloppsreningsverk i Stockholm, i ett digitalt teknikprojekt som syftar till att implementera så kallade digitala tvillingar på reningsverken. En digital tvilling är en processmodell som bygger på onlinedata på den verkliga processen, vilket möjliggör att man kan simulera olika scenarier med driftdata i realtid och därmed ta fram nya tekniska lösningar.

I detta projekt kommer man att titta på hur man kan tillämpa olika processmodeller i realtid på avloppsreningsverk, samt hur de kan användas som underlag för att identifiera en mer resurseffektiv drift av reningsverken.

Förutom Käppalaförbundet deltar Stockholm Vatten och Avafall, SYVAB, IVL svenska miljöinstitutet och Uppsala universitet i projektet.

Dela sidan