Nyheter 2018

Här hittar du alla nyheter från 2018.

2018-11-19

Spola rätt på världstoalettdagen

Mådagen den 19 november är det världstoalettdagen. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma hur viktigt välfungerande avloppslösningar är för ett samhälle. Det bästa du kan göra är att bara spola ner bajs, kiss och toalettpapper i avloppet.

Spola rätt på världstoalettdagen
2018-11-09

Risk för luktstörning i Långängsstrand

Under vecka 46 kommer en av Långängsstrands dämningsluckor att testas i drift. Medan testet pågår finns det risk för lokal luktstörning vid anläggningen.

Risk för luktstörning vid Långängsstrand
2018-10-31

Svenskt Vatten kampanjar om silver i träningskläder

Silver i träningskläder tvättas ur efter bara några tvättar. Det visar helt nya laboratorieanalyser som Svenskt Vattens publicerar i rapporten ”Silverläckan”.

Svenskt Vatten kampanjar om silver i träningskläder
2018-10-11

Kvälls- och helgarbete vid tunnelnedfarten utmed Södra Kungsvägen den 11-13 oktober

Den 11-12 oktober samt lördag den 13 oktober kommer vår entreprenör att utföra arbeten med att sätta dit stenburar, så kallade gabionburar, i tunnelnedfarten till vår nya rötkammare utmed Södra Kungsvägen. Arbetena är planerade att pågå kl. 7-22 vardagar och 9-22 på lördag.

Kvälls- och helgarbete vid tunnelnedfarten utmed Södra Kungsvägen den 11-13 oktober
2018-10-10

Nerspolade våtservetter ett problem för Käppalaverket

Våtservetter är ett av de vanligaste skräpen som människor felaktigt spolar ner i toaletten. Det visar en undersökning som Käppalaförbundet låtit genomföra. I motsats till toalettpapper så löser inte våtservetter upp sig i avloppsvatten. När våtservetterna kommer fram till avloppsreningsverket är de fortfarande intakta och måste tas bort med hjälp av mekanisk rening.

Nerspolade våtservetter ett problem för Käppalaverket
2018-09-20

Antuna pumpstation renoverad till toppskick

Helrenoveringen av Käppalaförbundets pumpstation i Antuna, Upplands Väsby, är avslutad. Efter en renoveringsperiod på ungefär två år är anläggningen nu i toppskick. Invändigt har bland annat all teknisk utrustning bytts ut. Utvändigt har barkfiltret för luftrening renoverats och fasaden förnyats.

Antuna pumpstation renoverad till toppskick
2018-09-14

Bullrande arbeten vid Käppalaverket den 17-20 september

Under måndagen den 17 september och tisdagen den 18 september planerar vår entreprenör att ta ner den stora byggkranen vid området längs med Södra Kungsvägen där vår nya rötkammare byggs. Under onsdagen den 19 september planerar entreprenören att dra upp och transportera bort spont från samma område. Borttransport av spont kan även förekomma under torsdagen den 20 september.

Bullrande arbeten vid Käppalaverket den 17-20 september
2018-09-07

Regeringen ska utreda förbud mot slamspridning på åkermark

Den 12 juli beslutade regeringen att en utredning ska genomföras gällande återföring av fosfor från avloppsslam. Utredningen ska ta fram förslag på krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam samt ett förbud mot att sprida slam på åkermark.

Regeringen ska utreda förbud mot slamspridning på åkermark
2018-09-03

Senior och junior projektledare till Käppalaförbundet

Vill du arbeta med helhetsansvar för samhällsviktiga investeringsprojekt i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant? Till vår växande projektavdelning söker vi nu två nya projektledare - dels dig som är en erfaren projektledare och kan leda och styra komplexa tekniska projekt och dels dig som vill utvecklas i en projektledarroll.

Senior och junior projektledare till Käppalaförbundet
2018-08-27

Käppalaförbundet leder grupp som ska arbeta med läkemedelsrening och mikroplaster

Branschorganisationen Svenskt Vatten har startat en så kallad beställargrupp vars arbete finansieras av Naturvårdsverket. Gruppens arbete ska underlätta införandet av avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar på de svenska avloppsreningsverken samt bygga upp kunskap om mikroplaster.

Käppalaförbundet leder grupp som ska arbeta med läkemedelsrening och mikroplaster
2018-08-23

Arbete vid tunnelnedfarten fredag den 24 augusti

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt vid Käppalaverket kommer att utföra arbete vid tunnelnedfarten längs med Södra Kungsvägen fredagen den 24 augusti. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 11.00 och 21.00.

Arbete vid tunnelnedfarten fredag den 24 augusti
2018-07-13

Byggarbeten pågår hela sommaren

Projektet kommer inte att ta semesterledigt. Arbete kommer att pågå under hela sommaren, både vid tunnelnedfarten och vid rötkammaren vid sidan av Södra Kungsvägen samt vid anläggningen för högflödesrening som håller på att byggas nere i Käppalaverket.

Byggarbeten pågår hela sommaren
2018-07-06

Omfattande betonggjutning torsdagen den 12 juli

Torsdagen den 12 juli kommer ett omfattande betongarbete att genomföras på platsen där vår nya rötkammare byggs. Det är locket på rötkammaren som ska gjutas. Arbetet är planerat att pågå mellan 07.00 och 22.00, men kan dra ut på tiden då hela gjutningen måste genomföras vid samma tillfälle. Ett stort antal betongbilar kommer under dagen att trafikera området.

Omfattande betonggjutning torsdagen den 12 juli
2018-07-03

Käppalaförbundet söker projektledare

Vill du arbeta med helhetsansvar för viktiga investeringsprojekt som spänner över flera teknikområden i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant? Till vår växande projektavdelning söker vi nu dig som är en erfaren projektledare som självständigt kan leda och styra komplexa tekniska projekt och som gillar att involveras redan i tidiga faser.

Käppalaförbundet söker projektledare
2018-06-13

Käppalaförbundet söker utvecklingsingenjör

Vill du arbeta med ansvar för utveckling och utvärdering av nya processtekniker för att öka kapaciteten i reningsprocessens olika steg och möta nya skarpare reningskrav? Vi förstärker nu vår process och utvecklingsenhet och söker dig som är ingenjör med utvecklingserfarenhet från processindustrin. Du kommer till en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet söker utvecklingsingenjör
2018-06-05

Helgarbete den 6 juni

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket onsdagen den 6 juni. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 17.00.

Helgarbete den 6 juni
2018-05-29

Nya chefer på Käppalaförbundet

Käppalaförbundet välkomnar två nya chefer till verksamheten. Linda Åmand är vår nya produktionschef och Erik Wall ny chef för vår process- och utvecklingsenhet.

Nya chefer på Käppalaförbundet
2018-05-22

Fullskaleförsök med ändrad reningsprocess

Det nya verksamhetstillstånd som är på gång för Käppalaförbundet kommer bland annat att innebära skärpa utsläppsvillkor för fosfor, kväve och organiskt material. Käppalaverkets reningsprocess måste därför bli ännu effektivare än idag.

Fullskaleförsök med ändrad reningsprocess
2018-05-21

Risk för ljudstörning vid Käppalaverket den 22 maj

Gjutningsarbeten i tunnelnedfarten äger rum den 22 maj mellan 7.30 – 13.00.

Risk för ljudstörning vid Käppalaverket den 22 maj
2018-05-18

Lyckad informationskampanj om skräp

Under perioden 2018-2020 genomför Käppalaförbundet en 3-årig informationskampanj. Kampanjen har som syfte att få invånarna i medlemskommunerna att inte spola ner skräp och fett i avloppet. Den första delkampanjen av totalt sex handlade om skräp och genomfördes i mars med lyckat resultat.

Lyckad informationskampanj om skräp
2018-05-18

Årsredovisning och årsmagasin

Under 2017 renades 53 miljoner kubikmeter avloppsvatten i Käppalaverket. Dessutom levererades 4,2 normalkubikmeter fordonsgas till SL och cirka 29 000 ton slam producerades. Om detta och mycket mer kan du läsa i vår Årsredovisning 2017 och i vårt Årsmagasin 2017.

Årsredovisning och årsmagasin
2018-04-19

Risk för lokal luktstörning på nordvästra Lidingö

Med start den 20 april kommer vi att genomföra underhållsarbete vid vår anläggning ”Spisen” på Lidingö.

Risk för lokal luktstörning på nordvästra Lidingö
2018-04-19

Tvätta bilen på en biltvätt

Du ”fultvättar” väl inte bilen på gatan? Helgen den 21 – 22 april är det dags för stora biltvättarhelgen för att uppmärksamma vilken miljögärning det är att tvätta bilen på en biltvätt.

Tvätta bilen på en biltvätt
2018-03-22

Vattnets värde uppmärksammas på Världsvattendagen

Den 22 mars är det Världsvattendagen, en dag där lokala och globala vattenutmaningar uppmärksammas.

Vattnets värde uppmärksammas på Världsvattendagen
2018-03-09

Ledningsutbytet i Hagängen avslutat

Utbytet av ledningar i Hagängen, Upplands Väsby, är klart. Ledningskapaciteten har förbättrats och den nya ledningen klarar ett dubbelt så högt flöde som den gamla.

Ledningsutbytet i Hagängen avslutat
2018-03-06

900 000 kilo skräp i avloppet varje år

Ungefär 900 000 kilo. Så mycket skräp fastnar varje år i rensgallren i Käppalaförbundets avloppsreningsverk Käppalaverket. Skräp som spolas ner av invånarna i förbundets elva medlemskommuner: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

900 000 kilo skräp i avloppet varje år
2018-02-23

Käppalaförbundet söker underhållstekniker

Till vår underhållsenhet på Käppalaförbundet söker vi nu en underhållstekniker med bred yrkeskompetens som vill jobba i en verksamhet med starkt miljöfokus.

Käppalaförbundet söker underhållstekniker
2018-02-12

Betonggjutning i reningsverket

Tisdagen den 13 februari kommer en betonggjutning att genomföras nere i Käppalaverket. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 19.00, men kan dra ut på tiden då hela gjutningen måste genomföras under samma tillfälle.

Betonggjutning i reningsverket
2017-12-21

Käppalaförbundet söker projektkommunikatör

Käppalaförbundet äger och driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk, Käppalaverket på Lidingö, med tillhörande tunnelsystem. Vi är just nu inne i en intensiv investeringsperiod då vi både bygger nytt, renoverar och underhåller våra anläggningar. Det finns ett stort behov av kommunikation kring de projekt som pågår och som kommer att startas. Vår projektkommunikatör går snart på föräldraledighet och vi söker därför nu en vikarie som kommer att ha som huvuduppgift att ansvara för vår projektkommunikation.

Käppalaförbundet söker projektkommunikatör
2017-12-14

Ny VD till Käppalaförbundet

Käppalaförbundets styrelse utsåg på ett styrelsemöte den 14 december Andreas Thunberg till ny VD för Käppalaförbundet. Andreas Thunberg tillträder VD-tjänsten den 8 januari 2018.

Ny VD till Käppalaförbundet

Dela sidan