Kontroll och kvalitet

Käppalaförbundet arbetar aktivt med att minska mängden miljöfarliga ämnen i det avloppsvatten som kommer in till Käppalaverket. Vi genomför också ett omfattande kontroll- och kvalitetsarbete för att säkerställa att vi uppnår alla krav som ställs på vår verksamhet.

Bilden visar en segelbåt i skärgårdsmiljö

Kretsloppsarbete

Vårt kretsloppsarbete, eller uppströmsarbete som vi säger i branschen, handlar om att minska mängden miljöfarliga ämnen i det inkommande avloppsvattnet.

Läs mer
Bilden visar provrör i laboratoriemiljö

Laboratorium

Vårt ackrediterade laboratorium tar och analyserar prover på vatten och slam för att säkerställa att vi uppfyller alla krav.

Läs mer
Bilden visar en klipphäll i skärgårdsmiljö.

Tillstånd för verksamheten

Vår verksamhet regleras av ett verksamhetstillstånd som bland annat anger hur mycket avloppsvatten vi får rena och vilka utsläppskrav som gäller.

Läs mer
Bilden visar stugor på ett skär i skärgården.

Certifieringar

Vi är certifierade enligt bland annat ISO 14001 och arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera vårt arbete.

Läs mer