Projekt och utveckling

Käppalaförbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra verksamheten. Det sker både inom vår egen organisation och i samarbete med andra aktörer.

Pågående projekt

Pågående projekt

Här hittar du information om några av våra pågående investeringsprojekt.

Läs mer
Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Här hittar du information om några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som vi deltar i.

Läs mer
Rapporter och publikationer

Rapporter och publikationer

Här hittar du utvecklingsrapporter, kretsloppsrapporter och examensarbeten.

Läs mer