Bilden visar en segelbåt i skärgårdsmiljö

Anslagstavla

Det här är Käppalaförbundets officiella anslagstavla där anslag och kungörelser från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning tillkännages.

Protokoll och andra dokument från tidigare år hittar du under respektive årtal i vänstermenyn. Du kan också kontakta Käppalaförbundet via e-post: kappala@kappala.se eller telefon: 08-766 67 00.

Överklaga beslut genom laglighetsprövning

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund. Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska ange vilket beslut som överklagas och varför man anser att beslutet är felaktigt.

Ett överklagande ska inkomma till förvaltningsrätten senast inom tre veckor från den dag Käppalaförbundet tillkännagav det justerade protokollet över beslutet via denna anslagstavla.

Övriga handlingar

Kallelse med handlingar förbundsfullmäktige 2024-05-21.pdf

Dela sidan