Bilden visar en segelbåt i skärgårdsmiljö

Anslagstavla

Här samlar Käppalaförbundet samtliga kungörelser och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning.

Protokoll och andra dokument från tidigare år hittar du under respektive årtal i vänstermenyn. Du kan också kontakta Käppalaförbundet via e-post: kappala@kappala.se eller telefon: 08-766 67 00.

Dokument 2022

Förbundsfullmäktige

Kungörelse – Förbundsfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2022, pdf, 0,1 mb
Förbundsfullmäktiges protokoll 2022-05-17 (Datum för anslags uppsättande 2022-05-25)

Förbundsstyrelse

Styrelsens protokoll 2022-06-14 (Datum för anslags uppsättande 2022-06-20)
Styrelsens protokoll 2022-03-29, pdf, 1 mb (Datum för anslags uppsättande 2022-04-08)
Styrelsens protokoll 2022-08-30 (Datum för anslags uppsättande 2022-09-09)

Valberedning

Valberedningens protokoll 2022-06-20 (Datum för anslags uppsättande 2022-06-21)

Dela sidan