Ombyggnad av verksamhetslokaler

Ombyggnad av verksamhetslokaler

Om projektet

Vi bygger om våra verksamhetslokaler, till exempel kontrollrum, verkstadslokaler, laboratorium och kontor. Ombyggnadsarbetet sker till största delen invändigt.

Lokalerna kommer att anpassas så att de är funktionella och lever upp till kraven i vårt nya verksamhetstillstånd och till den digitalisering och automatisering som krävs i och med att Käppalaverket uppgraderas.

Under tiden som lokalerna byggs om kommer vår personal att arbeta i paviljonger som kommer att stå uppställda inne på Käppalaverkets område.

Tidplan

Ombyggnaden genomförs under perioden 2022-2025.

Aktivitet

Tidsperiod

Ombyggnad av verkstadsbyggnad.

Januari 2022-april 2023

Personal flyttar till provisoriska kontorslokaler.

April-juli 2022

Rivning av befintliga kontor, laboratorium, kontrollrum, inredning med mera invändigt.

Juli 2022-juni 2023

Byggnation av nya kontor, laboratorium, kontrollrum med mera samt utbyggnad på cirka 450 kvm.

Kvartal 3, 2022-kvartal 1, 2025

Personal flyttar tillbaka till nya renoverade lokaler.

Kvartal 1, 2025

På gång just nu

Ombyggnadsarbetet med verkstadsbyggnaden och ombyggnaden av kontorsbyggnaden pågår. 

Påverkan på omgivningen

Arbetet kan tidvis ge upphov till buller.

Arbetet kommer att innebära ett ökat antal transporter till verket och ökad trafik i närheten av verket.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

 

 

Dela sidan