Bilden visar en bil i en automatiserad biltvätt

Tvätta bilen i en biltvätt

Vad kan du göra?

  • Tvätta din bil i en automattvätt eller i en gör-det-själv-hall på en bensinstation.
  • Använd så lite avfettning som möjligt.
  • Använd miljömärkta tvättprodukter.
  • Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation.
  • Vaxa gärna bilen några gånger om året, så blir den inte smutsig lika fort.

Vad är problemet med att tvätta bilen på gatan?

När du tvättar bilen lossnar oljerester, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen från bilen och följer med tvättvattnet. Om du tvättar bilen på gatan rinner det förorenade tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar. Då dagvattenbrunnar är till för att leda bort regnvatten från till exempel vägar förs vattnet ofta helt orenat ut i närliggande sjöar och vattendrag, vilket gör att föroreningarna från bilen hamnar där. Därför ska du aldrig tvätta bilen på gatan.

Tvättar du istället bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall kan föroreningarna tas om hand så de inte hamnar sjöar och hav.

Det näst bästa är att tvätta bilen på en gräsmatta eller grus. Då kan vattnet sjunka genom marken. Föroreningar bryts snabbare ner i mark än i vatten. Kom ihåg att inte använda avfettningsmedel om du tvättar bilen på en gräs- eller grusyta och använd såpa som rengöringsmedel.

Mer information

Svenskt Vattens webbplats 

Dela sidan