Bilden visar en del av vår utställning, med tema hur vi kan hjälpas åt att hålla vattnet rent

Lärarhandledning och kunskapstest

Med hjälp av vårt skolmaterial kan dina elever lära sig mer om vatten, hur avloppsrening fungerar och hur viktigt det är för miljön och vårt samhälle, men också om hur allt går runt i ett kretslopp och hur man själv bidrar till kretsloppet.

Materialet är tänkt att användas som en del i undervisningen om miljö och vatten.

Nivån är anpassad efter mellanstadiet (årskurs 4-6).

Så här är materialet upplagt

Materialet är indelat i fyra områden:

  • Vatten, avloppsrening och miljö - Så funkar det
  • Du och avloppet
  • Käppalaverket
  • Kretsloppet

Till varje område finns en informationsfilm samt frågor kopplade till filmen.

Det finns även en film där ni kan följa med på ett studiebesök i Käppalaverket och se hur reningsprocessen fungerar. Det finns inga frågor till denna film.

Det finns också ett antal uppgifter och experiment om avloppsrening och kretslopp. 

Om du vill kolla av elevernas kunskaper finns ett enkelt test som de kan fylla i.

Vi tar gärna emot din återkoppling på skolmaterialet. Mejla dina synpunkter till kappala@kappala.se.

Kunskapstest

Ta reda på vad eleverna har lärt sig genom att använda vårt kunskapstest. Det består av fem frågor och är uppbyggt enligt principen 1X2.

Kunskapstest i pdf-format, pdf, 0,3 mb
Facit till kunskapstest i pdf-format, pdf, 0,3 mb

Dela sidan