Bilden visar en hand och en målarpensel med blå färg på

Måla miljöanpassat

Vad kan du göra?

  • Välj konstnärs- och hobbyfärger fria från kadmium. Det står i innehållsförteckningen om de innehåller kadmium.
  • Lämna in överbliven färg, rollers och penslar med intorkad färg som du inte kommer att använda igen samt rollertråg med intorkad färg till en miljöstation.
  • Lämna in tvättvatten och lösningsmedel du använder för att rengöra penslar till en miljöstation. Det gäller även trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel.
  • Om du tar hjälp av en målerifirma när du ska måla om, se till att de har en miljöpolicy och tar hand om färg och verktyg på ett avloppsvänligt sätt när de är klara.

Se vår film om färg i avloppet

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. På kappala.se/cookies kan du ändra dina inställningar. Välj ”Ändra ditt medgivande” och klicka i ”Marknadsföring”.

Varför är färg ett problem för avloppet och för miljön?

Färg innehåller ämnen som är skadliga för miljön och som avloppsreningsverk inte kan rena bort. Istället fortsätter ämnena med det renade vattnet ut i Östersjön, där de påverkar miljön negativt. Därför ska du aldrig spola ner överbliven färg i avloppet, utan istället lämna in den till en miljöstation. Då ser du till att de skadliga ämnen som färg kan innehålla tas omhand på rätt sätt.

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg. De är svåra för avloppsreningsverk att rena bort:

  • Bindemedel. Innehåller olika typer av plaster.
  • Pigment. Består ofta av metaller.
  • Konserveringsmedel. Är giftigt för mikroorganismerna som hjälper till att rena avloppsvattnet. Det kan försämra reningsprocessen.
  • Nonylfenol. Ett ämne som kan störa kroppens hormonsystem.
  • Lösningsmedel, till exempel lacknafta.
  • Kadmium. En giftig tungmetall som finns i vissa typer av konstnärs- och hobbyfärg.

Mer information

Måla utan att skada miljön – Undvik kadmium i färger eller hantera det på rätt sätt

Dela sidan