Bilden visar en hand och en målarpensel med blå färg på

Måla miljöanpassat

Vad kan du göra?

  • Välj konstnärs- och hobbyfärger fria från kadmium. Det står i innehållsförteckningen om de innehåller kadmium.
  • Lämna in överbliven färg, rollers och penslar med intorkad färg som du inte kommer att använda igen samt rollertråg med intorkad färg till en miljöstation.
  • Lämna in tvättvatten och lösningsmedel du använder för att rengöra penslar till en miljöstation. Det gäller även trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel.
  • Om du tar hjälp av en målerifirma när du ska måla om, kräv att de har en miljöpolicy och tar hand om färg och verktyg på ett avloppsvänligt sätt när de är klara.

Se vår film om färg i avloppet

(Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. På kappala.se/cookies kan du ändra dina inställningar. Välj ”Ändra ditt medgivande” och klicka i ”Marknadsföring”.)

Varför är färg ett problem för avloppet och för miljön?

All färg räknas som farligt avfall. Det gäller även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt. Anledningen är att färg innehåller ämnen som är skadliga för miljön och som avloppsreningsverk inte kan rena bort. Istället fortsätter ämnena med det renade vattnet ut i Östersjön, där de påverkar miljön negativt. Därför ska du aldrig spola ner överbliven färg i avloppet, utan istället lämna in det till en miljöstation. Då ser du till att de skadliga ämnen som färg kan innehålla tas omhand på rätt sätt.

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg. De är svåra för avloppsreningsverk att rena bort:

  • Bindemedel. Innehåller olika typer av plaster.
  • Pigment. Består ofta av metaller.
  • Konserveringsmedel. Är giftigt för våra mikroorganismer som hjälper oss att rena avloppsvattnet. Det kan försämra reningsprocessen.
  • Nonylfenol. Ett ämne som kan störa kroppens hormonsystem.
  • Lösningsmedel, till exempel lacknafta.
  • Kadmium. En giftig tungmetall som finns i vissa typer av konstnärs- och hobbyfärg.

Mer information

Måla miljövänligt

Här hittar du informationsmaterial om hur du målar miljövänligt.

Måla miljöanpassat – Konkreta tips på hur du tar hand om din färg och pensel på rätt sätt
Måla miljöanpassat – tips till dig som jobbar som målare
Varje droppe färg i avloppet är en droppe för mycket
Måla utan att skada miljön – Undvik kadmium i färger eller hantera det på rätt sätt

Dela sidan