Påverkar samhället genom sitt arbete

Cecilia Bertholds är i grunden agronom och arbetar idag som resursutvecklare på Käppalaförbundet. Arbetet innebär att bland annat kontrollera att slammet håller så hög kvalitet att det får spridas på åkermark.

Avdelningen för resursutvinning bildades 2012 och i samband med det anställdes Cecilia Bertholds, främst för att arbeta med Käppalaförbundets mål att sluta kretsloppet genom att ta tillvara näringsämnen och organiskt material som kommer in med avloppsvattnet. Idag har resursutvinning blivit en viktig profilfråga för förbundet och två anställda arbetar på heltid med att förbättra och utveckla förbundets slam-, biogas- och värmeutvinning.

Ökar medvetenheten om slam

2016 spred förbundet cirka 80 procent av sitt producerade slam på åkermark, jämfört med endast 50 procent när Cecilia började arbeta på förbundet. Det beror mycket på att Cecilia har drivit igenom åtgärder för att få in ett större helhetstänk i organisationen, där resursutvinningen får ta plats. Ett exempel är att slamkvaliteten tas in som en aspekt vid val av nya reningstekniker, så att kretsloppstanken är ständigt levande.

Möjligheten att påverka organisationen och att miljötänket ständigt är i centrum är något som Cecilia gillar med Käppalaförbundet. Att de beslut hon fattar konkret leder till en bättre miljö gör att arbetet känns meningsfullt, både på ett personligt och på ett samhällsmässigt plan.

– Sedan är det en härlig arbetsplats med trevliga kollegor som gör det kul att gå till jobbet, tillägger Cecilia.

Mycket samarbete

Cecilia har ett helhetsansvar för Käppalaförbundets Revaq-certifiering. Hon är också operativt ansvarig för nedströmsarbetet, vilket kan översättas till att kvalitetssäkra slammet innan det sprids på åkermark och att säkra slammets spårbarhet. Arbetet innebär mycket samarbete, både med andra avdelningar på Käppalaförbundet och med externa parter som entreprenörer och lantbrukare

– Eftersom jag har ett så brett arbete blir det också varierat. Ena dagen är jag ute i fält och träffar en lantbrukare som visar hur det går till när slammet lagras och sprids. Nästa dag diskuterar jag strategier med förbundets uppströmsavdelning kring hur vi undviker att miljöfarliga ämnen hamnar i slammet, säger Cecilia.

 
 
 

Dela sidan