Nyheter 2021

Här hittar du alla nyheter från 2021.

2021-12-01

Driftingenjör till Käppalaförbundet

Vill du arbeta som driftingenjör och styra ett av Sveriges största avloppsreningsverk? Nu har du chansen att bli del av ett härligt och sammansvetsat gäng som brinner för det vi gör. Käppalaförbundet är även en resursutvinningsanläggning och är nu i en expansiv fas där miljöfrågorna ligger i fokus och där personaltrivseln är hög.

Driftingenjör till Käppalaförbundet
2021-12-01

VA-ingenjör med ansvar för yttre VA-anläggningar

Käppalaförbundet förstärker sin produktionsavdelning med en nyinrättad tjänst. Du kommer att ansvara för utveckling och underhåll av förbundets yttre VA-anläggningar, på både kort och lång sikt. Vi söker dig som vill jobba på ett av Sveriges största avloppsreningsverk och som delar vårt fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet med hjälp av den senaste tekniken.

VA-ingenjör med ansvar för yttre VA-anläggningar
2021-12-01

Underhållstekniker till Käppalaförbundet

Käppalaförbundet vill förstärka sin underhållsenhet med en underhållstekniker. Vi söker dig som vill jobba på ett av Sveriges största avloppsreningsverk och som delar vårt fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet med hjälp av den senaste tekniken.

Underhållstekniker till Käppalaförbundet
2021-11-29

Försök med förbränning av slam

Käppalaförbundet och Stockholm Exergi har under våren genomfört försök med att förbränna slam från Käppalaverket tillsammans med biobränsle i Värtaverket. Slutprodukten är tänkt att användas som gödselmedel på skogsmark.

Försök med förbränning av slam
2021-11-22

Kommunikatör till Käppalaförbundet

Vill du kommunicera kring en viktig miljöfråga? Käppalaförbundet storsatsar på miljön i Östersjön och ökad kapacitet och genomför under de kommande åren en omfattande uppgradering av Käppalaverket, ett av Sveriges största avloppsreningsverk. Vi söker nu en kommunikatör som vill ansvara för vårt intranät, vår synlighet i sociala kanaler och vår webbplats och som har ett särskilt intresse för rörligt material. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med kunniga kollegor i en organisation som präglas av miljöfokus och hög trivsel.

Kommunikatör till Käppalaförbundet
2021-11-17

Hemställan till medlemskommunerna om utökad låneram

För att kunna finansiera storsatsningen på miljön i Östersjön och ökad kapacitet och uppgradera Käppalaverket beslutade Käppalaförbundets förbundsfullmäktige på sitt möte den 2 november att hemställa till medlemskommunerna om utökad låneram.

Hemställan till medlemskommunerna om utökad låneram
2021-11-16

Budget och verksamhetsplan godkänd av förbundsfullmäktige

På sitt möte den 2 november beslutade Käppalaförbundets förbundsfullmäktige att godkänna "Budget 2022 samt verksamhetsplan för 2023-2024".

Budget och verksamhetsplan godkänd av förbundsfullmäktige
2021-11-16

1,1 Mkr i bidrag till förstudie om läkemedelsrening

Käppalaförbundet har ansökt om och fått bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra en förstudie om läkemedelsrening.

1,1 Mkr i bidrag till förstudie om läkemedelsrening
2021-11-16

Fyra presentationer på NORDIWA-konferens

Käppalaförbundet deltog med fyra presentationer på den nordiska avloppskonferensen NORDIWA. Konferensen arrangeras vartannat år i något av de nordiska länderna och brukar samla ett stort antal deltagare. I år genomfördes den digitalt den 28 september-1 oktober.

Fyra presentationer på NORDIWA-konferens
2021-11-10

Informationsförvaltare/Registrator till Käppalaförbundet

Vill du arbeta hos en arbetsgivare som du kan vara stolt över och som gör en verklig insats för miljön varje dag? Vi söker dig som har erfarenhet av informationshantering från offentlig förvaltning, och som vill fortsätta att utveckla dina kunskaper i en varierande roll med stort eget ansvar. Käppalaförbundet befinner sig just nu i ett spännande skede där digitalisering är i fokus – Vill du vara med på resan?

Informationsförvaltare/Registrator till Käppalaförbundet
2021-11-10

Redovisningsansvarig till Käppalaförbundet

Vill du arbeta hos en arbetsgivare som du kan vara stolt över och som gör en verklig insats för miljön varje dag? Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av redovisning, och som vill fortsätta utveckla dina kunskaper i en varierande roll med stort eget ansvar. Med rätt driv, engagemang och erfarenhet är vi övertygade om att du som är kommunikativ och trivs i en spindel i nätet-roll, har en god planeringsförmåga samt är självgående kommer att trivas i rollen som redovisningsansvarig hos Käppalaförbundet.

Redovisningsansvarig till Käppalaförbundet
2021-10-25

Junior projektingenjör till Käppalaförbundet

Vill du göra en verklig insats för miljön och bidra till samhällsnytta varje dag? Vi söker en junior projektingenjör som är intresserad av frågor som gäller miljö, vatten, energi och kretslopp. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Junior projektingenjör till Käppalaförbundet
2021-10-06

Markprover tas vid Käppalaverket 7 oktober

Markprover kommer att tas vid Käppalaverket torsdagen den 7 oktober. Detta kan ge upphov till visst oljud i närområdet.

Markprover tas vid Käppalaverket 7 oktober
2021-10-05

Projektledare med kunskap inom automation

Är du projektledare inom processautomation och söker en ny utmaning? Då har du chansen att vara med i ett unikt ombyggnadsprojekt, där du får en central roll i beställarens projektgrupp. Käppalaförbundet ställer om sitt högautomatiserade avloppsreningsverk och gör investeringar i miljardklassen för att möta nya miljö- och kapacitetskrav.

Projektledare med kunskap inom automation
2021-09-02

Arbetsmiljöingenjör till Käppalaförbundet

Är du arbetsmiljöingenjör och söker nya utmaningar? Käppalaförbundet storsatsar på miljön i Östersjön och ökad kapacitet, vilket innebär omfattande investeringar och ombyggnationer i Käppalaverket de kommande åren. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Arbetsmiljöingenjör till Käppalaförbundet
2021-08-25

Fackling 25 augusti

Den 25 november genomför vi service på vår anläggning för gasuppgradering. Medan arbetet pågår kan vi komma att behöva förbränna en del gas. Under dagen och kvällen kommer man att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område.

Fackling 25 augusti
2021-08-18

Ny enhetschef på ny enhet

Linda Taberman har anställts som enhetschef på Käppalaförbundets nya enhet ”Miljö och kretslopp”.

Ny enhetschef på ny enhet
2021-06-30

Examensarbete ”Kapacitetsanalys termofil rötning”

Käppalaförbundet söker en student för att genomföra ett försök/projekt under HT 21 som examensarbete (30 hp) med handledning från process- och utvecklingsenheten. Den praktiska driften av anläggningen för försöket, tillhörande provtagning samt analys av inkommande slam, rötrest och gas utförs av representant från laboratoriet samt av examensarbetaren. Läs fullständig beskrivning i dokumentet nederst.

Examensarbete ”Kapacitetsanalys termofil rötning”
2021-06-30

Examensarbete ”EXRT-försök”

Käppalaförbundet söker en student för att genomföra ett försök/projekt under HT 21 som examensarbeten (30 hp), med handledning från process- och utvecklingsenheten. Den praktiska driften av anläggningen för försöket, tillhörande provtagning samt analys av inkommande slam, rötrest och gas utförs av representant från laboratoriet samt av examensarbetaren. Läs fullständig beskrivning i dokumentet nederst.

Examensarbete ”EXRT-försök”
2021-06-30

Käppalaförbundet har valt entreprenör för ombyggnation av Käppalaverket 

Käppalaförbundets upphandling av samverkansentreprenad för ombyggnation av Käppalaverket är nu avslutad. Det blir NCC som i samverkan med förbundet kommer att genomföra ombyggnationen av de fem reningslinjer i Käppalaverket där störst förändringar ska genomföras. NCC kommer också att bygga anläggningar för kemikaliehantering. Arbetet startar i augusti i år och beräknas pågå i ungefär åtta år.

Käppalaförbundet har valt entreprenör för ombyggnation av Käppalaverket 
2021-06-15

Återställande arbeten i Täby kyrkby

Under vecka 24 och 25 kommer vi att utföra återställande arbeten längs Runborgsvägen i Täby kyrkby.

Återställande arbeten i Täby kyrkby
2021-06-02

Knivsta föreslås bli ny medlemskommun

Knivsta kommun kan bli ny medlem i Käppalaförbundet och få sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket, förutsatt att alla nuvarande medlemskommuner säger ja och att Knivsta kommun fattar nödvändiga beslut. 

Knivsta föreslås bli ny medlemskommun
2021-05-24

Brandlarmscentraler byts den 24-26 maj

Den 24-26 maj byter Käppalaförbundet ut brandlarmscentraler på Käppalaverket.

Brandlarmscentraler byts den 24-26 maj
2021-05-18

Årsmagasin 2020 med tema Käppalaverket 3.0

En stor del av Årsmagasin 2020 ägnas åt Käppalaförbundets storsatsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet – Käppalaverket 3.0.

Årsmagasin 2020 med tema Käppalaverket 3.0
2021-04-13

Inspektion av skorsten

Under vecka 15 genomförs en utsides inspektion av den höga skorstenen vid Käppalaverket.

Inspektion av skorsten
2021-04-08

Avloppsledning i Täby kyrkby renoveras

Vi renoverar vår avloppsledning i Täby kyrkby. Avloppsledningen är i dåligt skick och måste renoveras omgående.

Avloppsledning i Täby kyrkby renoveras
2021-03-31

Inget slamlager i Upplands-Bro

Käppalaförbundet har beslutat att inte gå vidare med planerna på att bygga ett mellanlager för avloppsslam i Upplands-Bro kommun. Orsaken till beslutet är bland annat den höga investeringskostnaden samt att det nu finns goda möjligheter att hyra lagerytor i stället för att bygga ett eget lager.

Inget slamlager i Upplands-Bro
2021-03-18

Automationsingenjör till Käppalaförbundet

Är du automationsingenjör och vill ha ett jobb där du får vara med att göra skillnad? Vill du jobba med teknik i framkant och samtidigt göra en insats för miljön? Nu investerar vi på Käppalaförbundet för framtiden! Vill du vara med?

Automationsingenjör till Käppalaförbundet
2021-03-11

Stor entreprenadupphandling pågår

Just nu pågår upphandling av samverkansentreprenad för ombyggnation av Käppalaverkets reningslinjer.

Stor entreprenadupphandling pågår
2021-02-23

Test av brandlarm 23 februari

Den 23 februari testar Käppalaförbundet brandlarmet i delar av anläggningen, vilket orsakar lokal ljudstörning i närområdet.

Test av brandlarm 23 februari
2021-02-03

Slamläckage från lastbilstransport

På förmiddagen den 3 februari läckte en mindre mängd slam ut från en lastbilstransport på väg från Käppalaverket. Händelsen inträffade på vägen mellan Gåshaga och Dalénum på Lidingö.

Slamläckage från lastbilstransport
2021-01-13

Käppalaförbundets brandlarm besiktigas 14 januari

Den 14 januari besiktigar Käppalaförbundet sitt brandlarm, vilket orsakar lokal ljudstörning i närområdet.

Käppalaförbundets brandlarm besiktigas
2020-01-20

Arbete vid anläggningen i Karby 20 jan

Arbetet är mindre i storlek, men under tiden kan det lukta i området.

Arbete vid anläggningen i Karby

Dela sidan