Bilden visar vår slamhanteringsbyggnad

Årsavgift och omsättning

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige fastställer årligen den årsavgift som medlemskommunerna betalar för att få sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket.

Årsavgift

Årsavgiften består av en personekvivalentavgift och en avgift som beror av mängden avloppsvatten man släpper till Käppalaverket. Det är sedan upp till varje kommun att bestämma VA-avgiften, det vill säga den avgift som varje hushåll betalar för att få dricksvatten och få sitt avloppsvatten renat.

Omsättning

Cirka 291 MSEK (år 2021).

Mängd renat avloppsvatten samt resursutvinning

Under 2021 renade Käppalaförbundet 54,9 miljoner kubikmeter avloppsvatten. 4,0 miljoner Nm3 fordonsgas levererades till SL. Cirka 34 000 ton avvattnat slam producerades.

Käppalaförbundets årsredovisning 2021, pdf, 3,1 mb
Budget 2023 med verksamhetsplan 2024 - 2025, pdf, 0,6 mb

Dela sidan