Bilden visar vår slamhanteringsbyggnad

Årsavgift och omsättning

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige fastställer årligen den årsavgift som medlemskommunerna betalar för att få sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket.

Årsavgift

Årsavgiften består av en personekvivalentavgift och en avgift som beror på mängden avloppsvatten man skickar till Käppalaverket. Det är sedan upp till varje kommun att bestämma VA-avgiften, det vill säga den avgift som varje hushåll betalar för att få dricksvatten och få sitt avloppsvatten renat.

Omsättning

Cirka 396 MSEK (år 2023).

Mängd renat avloppsvatten samt resursutvinning

Under 2023 renade Käppalaförbundet 60,7 miljoner kubikmeter avloppsvatten. 4,1 miljoner normalkubikmeter fordonsgas levererades till SL. Cirka 36 000 ton avvattnat slam producerades.

Årsredovisning

Käppalaförbundets årsredovisning 2023, pdf, 3 mb

Budget och verksamhetsplan

Budget 2024 med plan för 2025-2026

Dela sidan