Bilden visar vår slamhanteringsbyggnad

Årsavgift och omsättning

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige fastställer årligen den årsavgift som medlemskommunerna betalar för att få sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket.

Årsavgift

Årsavgiften består av en personekvivalentavgift och en avgift som beror på mängden avloppsvatten man skickar till Käppalaverket. Det är sedan upp till varje kommun att bestämma VA-avgiften, det vill säga den avgift som varje hushåll betalar för att få dricksvatten och få sitt avloppsvatten renat.

Omsättning

Cirka 318 MSEK (år 2022).

Mängd renat avloppsvatten samt resursutvinning

Under 2022 renade Käppalaförbundet 51,7 miljoner kubikmeter avloppsvatten. 4,2 miljoner Nm3 fordonsgas levererades till SL. Cirka 35 000 ton avvattnat slam producerades.

Årsredovisning

Käppalaförbundets årsredovisning 2022, pdf, 3,2 mb

Budget och verksamhetsplan

Budget 2023 med verksamhetsplan 2024 - 2025, pdf, 0,6 mb
Budget 2024 med plan för 2025-2026

Dela sidan