Bilden är en illustration som visar ett @-tecken

Fakturor till Käppalaförbundet

Har du sålt en vara eller tjänst till Käppalaförbundet? Vi tar emot fakturor elektroniskt.

Enligt ”Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling” ska fakturor skickas elektroniskt till Käppalaförbundet. 

Elektronisk faktura

Vi tar emot e-faktura genom vår tjänsteleverantör Pagero.

Identifiera Käppalaförbundet för e-faktura:

 • Käppalförbundets Peppol ID: 0007:2220000117
 • Käppalaförbundets organisationsnummer 222000-0117

Du kan skicka e-faktura kostnadsfritt till Käppalaförbundet eller få hjälp att komma igång att skicka e-faktura genom att besöka Pageros webbplats.

Referenskod

Alla fakturor behöver ha en referenskod. Referenskod är en kod som identifierar vem som är mottagare av fakturan. Det är en förutsättning för att  Käppalaförbundet ska kunna ta emot fakturan.

Det är beställaren på Käppalaförbundet som ska uppge korrekt referenskod vid beställning. Om du inte har någon referenskod ska du kontakta beställaren på Käppalaförbundet.

Referenskoden är antingen en 9 tecken lång kod - sex bokstäver följt av tre siffror till exempel Ann Andersson har referenskoden annand001. Referenskoden kan även var ett projektnummer och är då en kod på fyra till sex siffror.

Uppgifter som krävs på fakturan

 • Leverantörens namn och adress
 • Köparens namn och adress
 • Referenskod enligt ovan
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Bankgiro, plusgiro eller bankkonto
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp och momssats
 • Vilken vara eller tjänst som fakturan avser
 • Eventuell information om factoring om det används
 • Fullständiga bilagor ska biläggas i samma fil som fakturan

Kontaktperson för leverantörsfakturor

Johanna Atterljung

Tel: 08-766 67 65

E‐post: ekonomi [@] kappala.se

Dela sidan