Bilden visar när ett ofarligt färgämne släpps ut i avloppsnätet för att kunna spåras genom reningsverket

ECORISK 2050

Syftet med projektet är att ta reda på mer kring hur ett kemikaliespill uppströms från reningsverket kan påverka den biologiska reningen.

Målet är att ta fram ett enkelt verktyg för att kunna göra en riskbedömning av ett utsläpp, baserat bland annat på vilket ämne det är, vilken mängd och var i nätet det sker.

På det sättet hoppas vi att man har ett bättre beslutsunderlag vid incidenter och samtidigt inte behöva brädda i onödan för att skydda den biologiska reningen.

Som en del av detta genomförs nu också ett examensarbete på avancerad nivå där vi ska undersöka hur ett utsläpp späds ut på väg in till Käppalaverket. Den kunskapen behövs för modelleringen av verktyget.

Nästa steg i ECORISK-projektet är att ytterligare en doktorand utför tester på slammet av vanligt förekommande utsläpp (exempelvis brandsläckvatten och belastning av vanliga hushållskemikalier) för att kunna se hur dessa påverkar den biologiska reningen.

Ansvarig är Marcus Frenzel

Dela sidan