Ombyggnad av mätrännor

Ombyggnad av mätrännor

Om projektet

Medlemskommunernas avloppsvatten leds vidare till Käppalaförbundets tunnelsystem genom mätrännor. I mätrännorna mäts flödet kontinuerligt. Flera av dessa mätrännor behöver nu renoveras för att kunna fungera optimalt.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Mätrännan i Aga på Lidingö

Maj-juli 2023

Mätrännan i Dalgången på Lidingö

Kvartal 3, 2023

På gång just nu

Området kring mätrännan vid Aga påbörjas i maj och planeras avslutas i juli 2023.

Påverkan på omgivning

I samband med arbetet så behövs ibland väg-, gång- och cykelbanor tillfälligt ledas om.  

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00

Dela sidan