2024

Här hittar du kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning från 2024.

Förbundsfullmäktige

Protokoll från förbundsfullmäktige 2024-05-21 signerat.pdf

Förbundsstyrelse

Styrelseprotokoll Käppalaförbundet 2024-03-19.pdf
Styrelseprotokoll Käppalaförbundet 2024-06-11.pdf

Valberedning

Valberedningen protokoll 2024-04-22 signerad.pdf

Övriga handlingar

Kallelse med handlingar förbundsfullmäktige 2024-05-21.pdf

Dela sidan