2019

Här hittar du kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning från 2019.

Dokumentlista

Förbundsfullmäktige

Kallelse med handlingar 2019-10-22
Förbundsfullmäktiges protokoll 2019-10-22
Förbundsfullmäktiges protokoll 2019-10-22, bilaga 5.7
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2019-10-22
Kallelse med handlingar 2019-05-21
Förbundsfullmäktiges protokoll 2019-05-21
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2019-05-21

Förbundsstyrelse

Kallellse med handlingar 2019-12-10
Styrelseprotokoll 2019-12-10
Kallelse med handlingar 2019-10-01
Styrelseprotokoll 2019-10-01
Kallelse med handlingar 2019-06-18Kallelse med handlingar 2019-06-18
Styrelseprotokoll 2019-06-18
Kallelse med handlingar 2019-03-19
Styrelseprotokoll 2019-03-19

Valberedning

Valberedningens protokoll 2019-07-03
Valberedningens protokoll 2019-04-24

Dela sidan