2019

Här hittar du kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning från 2019.

Dokument 2019

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges protokoll 2019-10-22, pdf, 1,6 mb
Förbundsfullmäktiges protokoll 2019-10-22, bilaga 5.7, pdf, 0,1 mb
Kallelse med handlingar 2019-10-22, pdf, 1,6 mb
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2019-10-22, pdf, 0,1 mb
Förbundsfullmäktiges protokoll 2019-05-21, pdf, 1,6 mb
Kallelse med handlingar 2019-05-21, pdf, 3,6 mb
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2019-05-21, pdf, 0,1 mb

Förbundsstyrelse

Styrelseprotokoll 2019-12-10, pdf, 1,7 mb
Kallellse med handlingar 2019-12-10, pdf, 1,7 mb
Styrelseprotokoll 2019-10-01, pdf, 1,7 mb
Kallelse med handlingar 2019-10-01, pdf, 1,7 mb
Styrelseprotokoll 2019-06-18, pdf, 1,7 mb
Kallelse med handlingar 2019-06-18, pdf, 4,2 mb
Styrelseprotokoll 2019-03-19, pdf, 1,7 mb
Kallelse med handlingar 2019-03-19, pdf, 4,7 mb

Valberedning

Valberedningens protokoll 2019-07-03, pdf, 0,1 mb
Valberedningens protokoll 2019-04-24, pdf, 0,1 mb

Dela sidan