Bilden visar husfasad påbostadshus. Vi utvinner värme ur avloppsvattnet och det blir till fjärrvärme

Information till närboende – Käppalaverket

Under de kommande åren bygger vi om och uppgraderar Käppalaverket. Reningsprocessen kommer att effektiviseras så att vi klarar skärpta utsläppsvillkor, vilket är positivt för miljön i Östersjön. Samtidigt utökar vi kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i våra elva medlemskommuner. Samtidigt som vi uppgraderar Käppalaverket bygger vi även om våra verksamhetslokaler. En del andra projekt kommer också att pågå på området. På den här sidan hittar du aktuell information om hur de pågående projekten påverkar omgivningen.

Bullrande arbete vid Käppalaverket

Datum: 2022-05-02--2022-06-10

Tid: 07.00-19.00 måndag-onsdag, 07.00-16.00 torsdag, 07.00-13.00 på fredagar.

Arbeten pågår med att ta bort en del av berget där den nya parkeringen för anställda byggs. I stället för att spränga har Käppalaförbundet valt en skonsammare metod där man lossar berget genom borrning och vajersågning samt hydraulspräckning, en vibrationsfri borrteknik för bergspräckning. När borrningen pågår ger det upphov till bullerstörningar i närområdet. 

Ett ökat antal transporter i samband med bortforsling av massor kan tidvis ge upphov till buller.

Mer information om projektet.

Bullrande arbete vid Käppalaverket

Datum: 2022-03-04--2022-05-31

Tid: 07.00-19.00 måndag-torsdag, 07.00-16.00 på fredagar.

Projektet som arbetar med att bygga en byggnad för mottagning och lagring av flytande kolkälla genomför arbete med att ta bort en del av berget där byggnaden för kolkälla ska uppföras. I stället för att spränga har Käppalaförbundet valt en skonsammare metod där man lossar berget genom borrning och vajersågning. Arbetet medför visst buller i närområdet. Även ett ökat antal transporter kan tidvis ge upphov till buller.

Mer information om projektet.

Mer information, frågor eller klagomål

Information om våra pågående projekt finns här på webbplatsen: www.kappala.se/byggprojekt

Om du vill ha mer information, har frågor eller vill framföra ett klagomål är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan