Bilden visar husfasad påbostadshus. Vi utvinner värme ur avloppsvattnet och det blir till fjärrvärme

Information till närboende – Käppalaverket

Under de kommande åren bygger vi om och uppgraderar Käppalaverket. Reningsprocessen kommer att effektiviseras så att vi klarar skärpta utsläppsvillkor, vilket är positivt för miljön i Östersjön. Samtidigt utökar vi kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i våra elva medlemskommuner. Samtidigt som vi uppgraderar Käppalaverket bygger vi även om våra verksamhetslokaler. En del andra projekt kommer också att pågå på området. På den här sidan hittar du aktuell information om hur de pågående projekten påverkar omgivningen.

Bullrande arbete vid Käppalaverket

Datum: 2023-03-01--2024-12-15

Tid: 07.00-19.00 måndag-torsdag, 07.00-16.00 på fredagar.

Projektet som arbetar med att bygga om och uppgradera reningsprocessen i Käppalaverket arbetar med inborrning av fästelement i berget. Arbetena pågår till slutet av 2024. Eventuella stomljud från berganläggningen kan upplevas under tiden som själva borrningen pågår men bedöms som måttliga.

Ett ökat antal transporter kan tidvis ge upphov till buller.

Mer information om projektet

Arbete med mätränna vid Aga på Lidingö har startat. Arbetsområdet är tydligt avspärrat.

Datum: 2023-05-09--2023-07-21

Tid: 07.30-16.00 måndag-fredag

Projektet som arbetar med att bygga om Käppalaförbundets mätrännor har startat. Arbetet med mätrännan vid Aga är påbörjat och planeras avslutas i juli 2023. I samband med arbetet så kan man behöva leda om väg-, gång- och cykelbanor tillfälligt. Arbetsområdet vid Aga på Lidingö är tydligt avspärrat.

Mer information om projektet

Mer information, frågor eller klagomål

Information om våra pågående projekt finns här på webbplatsen: www.kappala.se/byggprojekt

Om du vill ha mer information, har frågor eller vill framföra ett klagomål är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan