Bilden visar husfasad påbostadshus. Vi utvinner värme ur avloppsvattnet och det blir till fjärrvärme

Information till närboende

Under de kommande åren bygger vi om och uppgraderar Käppalaverket. Reningsprocessen kommer att effektiviseras så att vi klarar skärpta utsläppsvillkor, vilket är positivt för miljön i Östersjön. Samtidigt utökar vi kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i våra elva medlemskommuner. Samtidigt som vi uppgraderar Käppalaverket bygger vi även om våra verksamhetslokaler. En del andra projekt kommer också att pågå på området. På den här sidan hittar du aktuell information om hur de pågående projekten påverkar omgivningen.

Bullrande arbete vid Käppalaverket

Datum: 2023-03-01--2024-12-15

Tid: 07.00-19.00 måndag-torsdag, 07.00-16.00 på fredagar.

Projektet som arbetar med att bygga om och uppgradera reningsprocessen i reningsbassängerna i Käppalaverket arbetar med inborrning av fästelement i berget. Arbetena pågår till slutet av 2024. Eventuella stomljud kan upplevas under tiden som själva borrningen pågår men eventuella stomljud från bergsanläggningen bedöms som måttliga.

Lageryta bakom SATS i Gåshaga

I samband med arbetet att bygga om och uppgradera reningsprocessen behövs mycket material. För att logistiken ska fungera och på grund av platsbrist inne på Käppalaverkets område behöver en del material lagras utanför verket. Vår samverkansentreprenör NCC har därför hyrt en lageryta norr om SATS/väster om Södra Kungsvägen.

Arbeten på lagerytan beräknas att avslutas under hösten 2024. 

Lossning och lastning av material kommer att innebära en del buller. Även ett ökat antal transporter kan tidvis ge upphov till buller.

Mer information om projektet

Mer information, frågor eller klagomål

Information om våra pågående projekt finns här på webbplatsen: www.kappala.se/byggprojekt

Om du vill ha mer information, har frågor eller vill framföra ett klagomål är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan