Forskning och utveckling

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer, något som gynnar både miljö och ekonomi. Forskning och utveckling är viktigt för att vi ska kunna utvecklas, nå uppsatta mål och ligga i framkant. Nedan hittar du ett urval av de utvecklingsprojekt som Käppalaförbundet deltar i.

Bilden visar en del av en biologisk reningsbassäng

Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning

Projekt undersöker om det är möjligt att återvinna värmen som uppstår i reningsprocessen på ett hållbart sätt.

Läs mer
Bilden visar en hink med ett spårämne

ECORISK 2050

Syftet med projektet är att ta reda på hur kemikaliespill kan påverka den biologiska reningen.

Läs mer
Bilden visar händer som håller i slam

Kvantifiering och identifiering av mikroplaster i slam

Syftet med det här projektet är att utveckla en metod för kvantifiering och identifiering av mikroplaster i slam

Läs mer
Bilden visar den flyttbara rötkammare vi använder för simuleringar

Pilotförsök mesofil och termofil rötning

Projektet utforskar olika rötningstekniker under vid olika belastningsgrad

Läs mer
Bilden är en mikroskopbild över mikroorganismer

Mikrobiell analys rötslam från R400

Vi utför analyser av tillståndet i rötningsprocessen på mikrobiell nivå.

Läs mer
Bilden är en illustration av en kemisk molekyl

Doktorandprojekt Kol som resurs

Syftet med detta projekt är att undersöka olika metoder för att producera kolkälla från avloppsslam via hydrolys.

Läs mer
Bilden visar en industriell 3D-printer

HÄMAT2

Målet för projektet är att ta fram data för miljö- och hälsoriskbedömningar för additiv tillverkning

Läs mer
Bilden visar en del av en biologisk reningsbassäng

Digital tvilling vid avloppsreningsverk

Projektet kommer att titta på hur olika processmodeller kan tillämpas i realtid på avloppsreningsverk

Läs mer
Bilden visar ett regnigt Stockholm

SVU - tillskottsvatten

Målet med projektet är att utveckla metodiken för beräkning av vad som är en hållbar nivå på tillskottsvatten.

Läs mer