2021

Här hittar du kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning från 2021.

Dokument 2021

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges protokoll 2021-11-02, pdf, 1 mb
Kungörelse – Förbundsfullmäktiges sammanträde den 2 november 2021, pdf, 0,1 mb
Förbundsfullmäktiges protokoll 2021-05-18, pdf, 1 mb
Kungörelse – Förbundsfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2021, pdf, 0,1 mb

Förbundsstyrelse

Styrelsens protokoll 2021-12-14, pdf, 1 mb
Styrelsens protokoll 2021-10-12, pdf, 1 mb
Styrelsens protokoll 2021-08-26, pdf, 1 mb
Styrelsens protokoll 2021-06-10, pdf, 1 mb
Styrelsens protokoll 2021-03-25, pdf, 3,5, mb

Valberedning

Valberedningens protokoll 2021-10-20, pdf, 1 mb
Valberedningens protokoll 2021-01-21, pdf, 1,7 mb

Dela sidan