Organisation

Käppalaförbundets organisation liknar den som finns i en kommun. Vår verksamhet styrs av en förbundsordning, som reglerar förhållandet mellan förbundet och de elva medlemskommunerna.

Medlemskommuner

Medlemskommuner

Elva kommuner är medlemmar i Käppalaförbundet.

Läs mer
Fullmäktige

Fullmäktige

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ och består av politiker från våra elva medlemskommuner.

Läs mer
Styrelse

Styrelse

Käppalaförbundets förbundsstyrelse består av politiker från våra elva medlemskommuner.

Läs mer
Förvaltning

Förvaltning

Käppalaförbundets förvaltningsorganisation leds av VD och består av sex avdelningar. Cirka 80 personer arbetar på Käppalaförbundet.

Läs mer