Organisation

Käppalaförbundets organisation liknar den som finns i en kommun. Vår verksamhet styrs av en förbundsordning, som reglerar förhållandet mellan förbundet och de elva medlemskommunerna.

Bilden visar en illustrerad karta över våra medlemskommuner

Medlemskommuner

Elva kommuner är medlemmar i Käppalaförbundet.

Läs mer
Bilden visar vår ordförandeklubba

Fullmäktige

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ och består av politiker från våra elva medlemskommuner.

Läs mer
Bilden visar ett mötesrum

Styrelse

Käppalaförbundets förbundsstyrelse består av politiker från våra elva medlemskommuner.

Läs mer
Förvaltning

Förvaltning

Käppalaförbundets förvaltningsorganisation leds av VD och består av sju avdelningar. Ungefär 85 personer arbetar på Käppalaförbundet.

Läs mer