Bilden visar en badbrygga och horisont

Tillgänglighet för kappala.se

Käppalaförbundet står bakom kappala.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi hur kappala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Kappala.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den nivå som vi minst ska uppnå är standarden WCAG 2.1 nivå AA.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla krav i WCAG 2.1 nivå AA och arbetar för att åtgärda bristerna.

Allmänna brister

På kappala.se finns det filmer som saknar textning/syntolkning. Dessa publicerades före den 23 september 2020.

På kappala.se finns det dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Dessa publicerades före den 23 september 2020, men vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten för dessa.  

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Käppalaförbundet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av kappala.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

De dokument (PDF) som är skrivna av någon annan än Käppalaförbundet och som är publicerade på kappala.se kommer inte att vara tillgänglighetsanpassade såvida upphovsmakaren själv inte gör dem tillgängliga.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kappala.se under 2019.

Webbplatsen publicerades första gången 2012.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 12 augusti 2020.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kappala.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF eller Lättläst kan du skicka e-post till kappala@kappala.se eller ringa 08 766 67 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på kappala.se. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera in tillgänglighetsbrister

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Anmäl bristande tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.(extern länk)

Dela sidan