Bilden är en mikroskopbild över mikroorganismer

Mikrobiell analys rötslam från R400 pilotrötkammare

Vi utför analyser av tillståndet i rötningsprocessen på mikrobiell nivå för att lära oss mer om olika tekniker och belastningsgrader

Bakgrund

Att kunna genomföra DNA-extraktion och qPCR för att identifiera den mikrobiella sammansättningen i rötslam vid följande två försök:

  • Högbelastad mesofil rötning av primärslam
  • Termofil uppstart och efterföljande termofila rötning i steady-state i pilotanläggningen

Käppalaförbundets roll i projektet, projektledning sköts inom R400 – projektet

Syfte

Se förändring av den mikrobiella sammansättning i rötat slam då belastning ökar och HRT minskar och att undersöka hur termofil rötning påverkar den mikrobiella sammansättningen.

Samarbetspartners

SLU (prof. Anna Schnürer) eller Chalmers (doc. Oskar Modin)

Tidplan

Start mars 2021. Avslut senast sep 2021. Ansvarig är Jesper Olsson

Dela sidan