Bilden är en illustration som visar upp olika symboler för kontaktvägar till oss

Kontakta oss

Kontakt

Alla medarbetare nås på telefon via växeln 08-766 67 00 eller via e-post fornamn.efternamn@kappala.se. Ytterligare kontaktuppgifter finner du nedan och i menyn till vänster. Välkommen att höra av dig!

Telefon (växel)

08-766 67 00

Jourtelefon (utanför kontorstid)

08-766 67 36

E-post

kappala@kappala.se

Postadress

Käppalaförbundet, Box 3095, 181 03 Lidingö

Besöksadress

Käppalaförbundet, Södra Kungsvägen 315, 181 66 Lidingö

Öppettider

Våra öppettider är vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00

Organisationsnummer 

222000–0117

Kontaktpersoner

Samtliga kontaktpersoner nås på telefon via växeln 08-766 67 00 eller via e-post fornamn.efternamn@kappala.se.

Vd

Andreas Thunberg

Vd-stab

Mikael Nielsen, teknik- och avtalsansvarig

Chef avdelning Produktion

Linda Åmand

Chef Drift

Tommy Söderstam

Chef Underhåll

Jonas Eriksson

Chef El och automation

Robert Rosendahl

Chef Process och utveckling

Jonas Grundestam

Chef Teknisk information

Carl-Eric Ryberg

Chef avdelning Projekt

Magnus Olsson

Chef enhet Käppalaverket 3.0

Olle Lindeberg 

Chef enhet för Investeringsprojekt

Kristoffer Hedlund tf

Cecilia Johnsson - föräldraledig 

Chef avdelning Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Gina Svensson

Chef enhet Miljö och kretslopp 

Linda Taberman

Chef enhet Laboratorium

Dervisa Karat

Chef avdelning Verksamhetsstöd

Erik Båvner

Chef avdelning Kommunikation

Susanne Carlberg

Kommunikatör studiebesök

Helena Joseph

Dataskyddsombud

Marie Bogheim och Conny Nylund

Kontaktformulär

Välkommen att kontakta oss.

 

Dela sidan