Nyheter 2022

Här hittar du alla nyheter från 2022.

2022-12-15

Käppalaförbundet skänker två värmepannor till Ukraina

I samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och EU skänker Käppalaförbundet två värmepannor till Ukraina, något som landet har angivit att de har behov av.

Käppalaförbundet skänker två värmepannor till Ukraina
2022-12-15

Ny styrelse och fullmäktige leder Käppalaförbundet

Från den 1 januari 2023 och fyra år framåt leds Käppalaförbundet av en ny förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Den nya förbundsstyrelsen utsågs på förbundsfullmäktiges möte den 13 december 2022. Styrelseordförande är Daniel Källenfors, Lidingö och fullmäktigeordförande Lars-Erik Salminen, Solna.

Ny styrelse och fullmäktige leder Käppalaförbundet
2022-12-13

Elkraftsingenjör till Käppalaförbundet

Vill du jobba med elkraft, driftsäkerheten på Käppalaverket och göra en insats för miljön varje dag? Till vår el- och automationsenhet söker vi nu en elkraftsingenjör med erfarenhet av underhållsarbete i industriella elkraftssystem. Du kommer till en sammansvetsad organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Elkraftsingenjör till Käppalaförbundet
2022-12-12

Biologisk reningsbassäng tömd inför ombyggnad

Under hösten har en av Käppalaverkets biologiska reningsbassänger tömts inför ombyggnad till MBBR-teknik.

Biologisk reningsbassäng tömd inför ombyggnad
2022-12-06

1,9 Mkr till utvecklingsprojekt om läkemedelsrening

Käppalaförbundet har beviljats nästan 1,9 Mkr från Naturvårdsverket för att genomföra ett utvecklingsprojekt om läkemedelsrening.

1,9 Mkr till utvecklingsprojekt om läkemedelsrening
2022-11-18

Ny VD för Käppalaförbundet

Käppalaförbundets styrelse utsåg på ett styrelsemöte den 18 november 2022 Pär-Ola Andersson till ny VD för Käppalaförbundet. Pär-Ola Andersson tillträder VD-tjänsten den 6 mars 2023.

Ny VD för Käppalaförbundet
2022-10-31

Fackling under några veckor

Vi utför ventilationsarbeten som medför att vi tillfälligt behöver stänga av vår gasuppgradering och därmed förbränna gasen. Det syns i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område. Arbetet pågår måndagar och onsdagar till och med den 23 november.

Fackling under några veckor
2022-10-28

Processinriktad utvecklingsingenjör till Käppalaförbundet

Vill du arbeta med ansvar för utveckling och utvärdering av nya processtekniker för att öka kapaciteten i reningsprocessens olika steg och möta nya skarpare reningskrav? Till vår process- och utvecklingsenhet söker vi nu en utvecklingsingenjör med utvecklingserfarenhet från processindustrin. Du kommer till en sammansvetsad organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Processinriktad utvecklingsingenjör till Käppalaförbundet
2022-10-14

Världsläget påverkar förbundets verksamhet

Det rådande världsläget har stor påverkan på Käppalaförbundets verksamhet. Höjda kostnader för framför allt el gör att avgiften som medlemskommunerna betalar för att få sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket behöver höjas betydligt mer för 2023 än vad som tidigare har prognostiserats. Verksamheten påverkas också av prisökningar och risk för leveransstörningar gällande de olika kemikalier som används i reningsprocessen.

Världsläget påverkar förbundets verksamhet
2022-09-13

Käppalaförbundet deltar på IWA World Water Congress

Käppalaförbundet deltar på IWA World Water Congress & Exhibition – en av världens största samlingsplatser för vattenbranschen.

Käppalaförbundet deltar på IWA World Water Congress
2022-09-07

Vd till Käppalaförbundet

Vill du ta dig an uppdraget att fortsätta att utveckla ett av Sveriges största avloppsreningsverk? Käppalaförbundet äger och driver Käppalaverket där ungefär 55 miljoner kubikmeter avloppsvatten renas varje år och där även resursutvinning är en viktig del av verksamheten. För att fortsätta vara ett världsledande reningsverk pågår miljardinvesteringar. Ditt fokus som vd för Käppalaförbundet blir att strategiskt leda och utveckla verksamheten in i framtiden.

Vd till Käppalaförbundet
2022-09-06

Käppalaförbundets miljardinvestering sänker utsläppen till Östersjön och ökar kapaciteten

En renare miljö i Östersjön med betydligt lägre utsläpp av kväve, fosfor och organiskt material och ökad kapacitet så att Käppalaförbundets elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm kan fortsätta växa. Det blir resultatet när ett av Sveriges största avloppsreningsverk, Käppalaverket på Lidingö, uppgraderas med en ny reningsprocess. I dag den 6 september genomförs byggstarten för detta omfattande uppgraderingsprojekt.

Käppalaförbundets miljardinvestering sänker utsläppen till Östersjön och ökar kapaciteten
2022-08-29

Lönespecialist till Käppalaförbundet och Norrvatten

Vill du arbeta för en organisation som gör en verklig insats för miljön varje dag? Käppalaförbundet söker tillsammans med Norrvatten en lönespecialist med flera års erfarenhet av lönearbete. Har du även ett intresse av att arbeta med HR-relaterade ärenden är detta ett perfekt nästa steg i din karriär. Skicka in din ansökan redan idag!

Lönespecialist till Käppalaförbundet och Norrvatten
2022-08-24

Fackling den 24 augusti

Under dagen den 24 augusti utförs ett servicearbete på en gasledning. Det innebär att den instängda gasen först måste facklas bort ur ledningen och det syns som en eldslåga på området.

Fackling den 24 augusti
2022-07-08

Fastighetsansvarig till Käppalaförbundet

Har du erfarenhet av fastighetsskötsel? Trivs du i en roll med variation, tekniska utmaningar och problemlösning och vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle? Käppalaförbundet erbjuder dig nu ett omväxlande arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Fastighetsansvarig till Käppalaförbundet
2022-06-28

Andreas Thunberg slutar som VD för Käppalaförbundet

Andreas Thunberg slutar som VD för Käppalaförbundet vid årsskiftet och tillträder den 1 januari 2023 tjänsten som VD för Norrvatten.

Andreas Thunberg slutar som VD för Käppalaförbundet
2022-06-25

Risk för nationell brist på fällningskemikalier

Kemisk fällning är en mycket vanlig reningsteknik inom avloppsrening för att fälla ut fosfor och organiskt material ur avloppsvattnet. Skulle inte fällningskemikalier finnas i tillräcklig mängd blir konsekvensen att vattnet inte renas tillräckligt bra och kan på längre sikt försämra recipientens status.

Risk för nationell brist på fällningskemikalier
2022-06-16

Låneramen utökas till 3,55 mdkr

Käppalaförbundets låneram utökas med 850 Mkr. Ökningen är nödvändig för att förbundet ska kunna genomföra planerade investeringsprojekt.

Låneramen utökas till 3,55 mdkr
2022-06-16

Uppdaterad förbundsordning

I och med att förbundets låneram har utökats finns en uppdaterad version av Käppalaförbundets förbundsordning.

Uppdaterad förbundsordning
2022-06-16

Årsredovisning 2021

Under 2021 renade vi 54,9 miljoner kubikmeter avloppsvatten i Käppalaverket. Dessutom levererade vi 4 miljoner normalkubikmeter fordonsgas till SL och producerade ungefär 34 000 ton avvattnat slam.

Årsredovisning 2021
2022-06-16

Årsmagasin 2021

Årsmagasin 2021 är här med flera intressanta artiklar om bland annat MBBR-teknik, slamförbränning och tillskottsvatten.

Årsmagasin 2021
2022-05-17

Senior projektledare till Käppalaförbundets stora ombyggnadsprojekt

Har du erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt och är en duktig lagbyggare? Vill du ta ett helhetsansvar för ett samhällsviktigt projekt som kommer att göra skillnad för miljön i Östersjön för framtida generationer. Då är det dig vi söker!

Senior projektledare till Käppalaförbundets stora ombyggnadsprojekt
2022-05-13

Byggarbeten startar vid Spisen

Den 16 maj till 10 juni utförs arbeten inför renovering av Käppalaförbundets anläggning i Spisen som ligger i slutet av Abborrstigen på Lidingö. Abborrstigen stängs av för fordonstrafik under byggtiden.

Byggarbeten startar vid Spisen
2022-05-09

Fackling den 10 maj

Under dagen den 10 maj utförs ett servicearbete på en gasledning. Det innebär att den instängda gasen först måste facklas bort ur ledningen och det syns som en eldslåga på området.

Fackling den 10 maj
2022-04-29

Projektingenjör till Käppalaförbundet

Käppalaförbundet äger och driver Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk, och genomför nu ett mycket stort projekt som löper till 2029 då vi bygger om verket. Vi söker dig som är projektingenjör och som vill arbeta i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Projektingenjör till Käppalaförbundet
2022-04-29

Entreprenadingenjör till Käppalaförbundet

Käppalaförbundet äger och driver Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk, och genomför nu ett mycket stort projekt som löper till 2029 då vi bygger om verket. Vi söker till en ny roll som entreprenadingenjör dig som vill arbeta i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Entreprenadingenjör till Käppalaförbundet
2022-04-21

Projektledare till projektavdelningen

Vill du arbeta med helhetsansvar för viktiga investeringsprojekt som spänner över flera teknikområden i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant? Till vår projektavdelning söker vi nu dig som är en erfaren projektledare som självständigt kan leda och styra komplexa tekniska projekt och som gillar att involveras redan i tidiga faser.

Projektledare till projektavdelningen
2022-04-20

Test av brandlarm

Den 21 april, mellan kl. 17-22 testar Käppalaförbundet brandlarmet. Det orsakar lokal ljudstörning i närområdet.

Test av brandlarm
2022-04-04

Vikarierande utvecklingsingenjör till Käppalaförbundet

Vill du arbeta med ansvar för utveckling och utvärdering av nya processtekniker för att öka kapaciteten i reningsprocessens olika steg och möta nya skarpare reningskrav? Till vår process- och utvecklingsenhet söker vi nu en vikarierande utvecklingsingenjör med rätt inställning och intresse för processindustri och avloppsreningsverk. Du kommer till en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Vikarierande utvecklingsingenjör till Käppalaförbundet
2022-03-30

Fackling den 2 april

Under förmiddagen på lördag den 2 april kommer SL att utföra ett arbete med omläggning av en gasledning.

Fackling den 2 april
2022-03-26

Sommarjobb: assisterande processingenjör

Vill du arbeta med process och processinstrument under ditt sommarlov? På Käppalaförbundet finns nu möjlighet för dig att lära dig nya saker, skaffa nya spännande erfarenheter och samtidigt bidra till en bättre miljö. Vi söker nu en assisterande processingenjör för sommarjobb på process- och utvecklingsenheten. Vi letar efter dig som är student med rätt inställning och intresse för processindustri och avloppsreningsverk. Du kommer till en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Sommarjobb: assisterande processingenjör
2022-03-03

Begränsad framkomlighet på del av Södra Kungsvägen

Vecka 10 levereras fler bodar till Käppalaverket via Södra Kungsvägen 315, de lyfts in på området med hjälp av lyftkran. Under pågående arbete finns flaggvakter på plats som övervakar trafiken.

Begränsad framkomlighet på del av Södra Kungsvägen
2022-02-17

Bullrande markarbeten och leverans av bodar

Under perioden 17 februari-11 mars levereras ett stort antal bodar till Käppalaverkets område. I anslutning till detta pågår markarbeten och uppbyggnad av grunder till bodarna som tyvärr ger upphov till buller i närområdet.

Bullrande markarbeten och leverans av bodar
2022-02-15

Bullrande arbete vid Käppalaverket

Den 16-18 februari samt den 21-23 februari kommer bergborrning att genomföras vid Käppalaverket i samband med renovering av en av våra äldre rötkammare.

Bullrande arbete vid Käppalaverket
2022-02-01

Käppalaförbundets medlemskommuner säger ja till Knivsta kommun

Käppalaförbundets samtliga elva medlemskommuner har nu sagt ja till att Knivsta kommun får bli medlem i förbundet. Det innebär att Knivstas avloppsvatten kan komma att renas i Käppalaverket från omkring 2026.

Käppalaförbundets medlemskommuner säger ja till Knivsta kommun
2022-01-13

Käppalaförbundet söker HR-ansvarig

Vill du arbeta hos en arbetsgivare som du kan vara stolt över och som gör en verklig insats för miljön varje dag? Vi söker dig som har några års erfarenhet av brett HR-arbete, exempelvis som HR-generalist eller HR Business Partner, och som vill fortsätta utveckla dina kunskaper i en varierande roll med stort eget ansvar. Med rätt driv, engagemang och erfarenhet är vi övertygade om att du som är duktig på att skapa relationer, har en god planeringsförmåga samt är självgående kommer att briljera i rollen som HR-ansvarig hos Käppalaförbundet.

Käppalaförbundet söker HR-ansvarig

Dela sidan