Bilden visar en hand som håller upp en tröja som hänger på en galge

Välj kläder utan miljöfarliga ämnen

Många av de miljöfarliga ämnen som finns i kläder tvättas ur och följer med tvättvattnet till avloppsreningsverken. Nedan hittar du tips på vad du kan göra för att undvika det, och vilka ämnen det kan vara bra att vara uppmärksam på.

Vad kan du göra?

  • Välj miljömärkta kläder.
  • Välj bort kläder som marknadsförs som ”luktfria”. De kan innehålla silver.
  • Välj impregneringssprayer utan flour (PFAS).
  • Ärv/ge bort kläder och handla/sälj kläder second hand och vintage.
  • När du handlar nya kläder, fråga i affären vad kläderna innehåller. Butiken ska kunna ge svar inom 45 dagar.
  • Kläder som inte är synligt smutsiga kan du vädra istället för att tvätta.

Se vår film om miljöfarliga ämnen i kläder

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. På kappala.se/cookies kan du ändra dina inställningar. Välj ”Ändra ditt medgivande” och klicka i ”Marknadsföring”.

Vilka miljöfarliga ämnen kan kläder innehålla?

Många av de miljöfarliga ämnen som finns i kläder tvättas ur och följer med tvättvattnet till avloppsreningsverken. Nedan hittar du några av de ämnen som kan finnas i kläder.

Silver

Silver är bakteriedödande. Det gör att silver ibland används i så kallade "luktfria" kläder eftersom det dödar bakterier som skapar dålig lukt. När kläderna tvättas kan silver sköljas ur. 

Läs mer om silver i textilier

PFAS (högflourerade ämnen)

PFAS är en samling ämnen som alla är fett-, vatten- och smutsavvisande. Därför kan de användas i till exempel funktionskläder och i impregneringsspray till kläder och skor.

Ftalater

Ftalater gör plast mjuk och finns ofta i kläder med plasttryck. Ftalaterna är dock inte bundna till själva plasten, vilket gör att de kan släppa i samband med till exempel tvätt.

Azo-färgämnen

Precis som du hör på namnet används azo-färgämnen för att göra kläder färgglada. De är löst bundna till tyget och lossnar därför lätt vid tvätt.

Varför är ämnena ett problem för avloppet och miljön?

Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena bort silver, PFAS, ftalater eller azo-färgämnen. Om dessa ämnen hamnar i avloppet, följer de antingen med det renade vattnet ut i Östersjön eller hamnar i slammet.

Det bästa du kan göra är därför att se till att dessa ämnen aldrig hamnar i avloppet över huvud taget. Det kan du göra genom att välja bort kläder som innehåller sådana ämnen eller låta dina kläder leva länge.

Kläder du har haft länge, ärver eller handlar på second hand innehåller ofta en lägre andel miljöfarliga ämnen än nya kläder. Det beror på att många av de miljöfarliga ämnena redan har tvättats ur.

Dela sidan