Byggnad för kolkälla

Byggnad för kolkälla

Om projektet

Under de kommande åren bygger vi om och uppgraderar Käppalaverket. Reningsprocessen kommer att effektiviseras så att vi klarar skärpta utsläppsvillkor i vårt nya verksamhetstillstånd. Med en uppgraderad reningsprocess minskar utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material betydligt, vilket är positivt för miljön i Östersjön. Samtidigt utökar vi kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i våra elva medlemskommuner.

I den nya reningsprocessen kommer extern kolkälla, det vill säga metanol/etanol, att tillsättas i de biologiska reningsbassängerna i samtliga elva reningslinjer i Käppalaverket. Kolkällan fungerar som ”mat” till mikroorganismerna i de biologiska reningsbassängerna och ger mikroorganismerna extra energi så att de kan rena bort mer kväve.

En byggnad för mottagning och lagring av flytande kolkälla kommer att uppföras inne på Käppalaverkets område och en väg fram till byggnaden kommer att anläggas.

Detta är ett delprojekt i projekt Käppala 900k som i sin tur ingår i programmet Käppalaverket 3.0.

Tidplan

Aktivitet

Tidsperiod

Start för anläggning av väg fram till platsen där byggnaden för kolkälla ska uppföras.

December 2021

Byggnad för kolkälla börjar uppföras.

Kvartal 1, 2022

Byggnad för kolkälla tas i drift.

Kvartal 3, 2023

På gång just nu

Byggnaden för mottagning och lagring av flytande kolkälla är under uppförande. Under hösten 2022 kommer invändiga arbeten i byggnaden att ske. Arbete med installationer av gasledning, kolkälleledning samt vatten och el i mark till byggnaden sker under hösten. Allt arbete beräknas vara klart under kvartal 3, 2023.

Påverkan på omgivningen

Arbetet kan tidvis ge upphov till buller och ett ökat antal transporter.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan