2022

Här hittar du kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning från 2022.

Dokument 2022

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges protokoll 2022-12-13 (Datum för anslags uppsättande 2022-12-21)
Kungörelse - Förbundsfullmäktiges sammanträde den 13 december 2022, pdf 0,7 mb (Datum för anslags uppsättande 2022-12-08)
Förbundsfullmäktiges protokoll 2022-11-08 (Datum för anslags uppsättande 2022-11-16)
Kungörelse – Förbundsfullmäktiges sammanträde den 8 november 2022 (Datum för anslags uppsättande 2022-10-25)
Förbundsfullmäktiges protokoll 2022-05-17 (Datum för anslags uppsättande 2022-05-25)
Kungörelse – Förbundsfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2022, pdf, 0,1 mb

Förbundsstyrelse

Styrelsens protokoll 2022-12-06 (Datum för anslags uppsättande 2022-12-20)
Styrelsens protokoll 2022-11-18 (Datum för anslags uppsättande 2022-11-18)
Styrelsens protokoll 2022-10-11 (Datum för anslags uppsättande 2022-11-14)
Styrelsens protokoll 2022-08-30 (Datum för anslags uppsättande 2022-09-09)
Styrelsens protokoll 2022-06-14 (Datum för anslags uppsättande 2022-06-20)
Styrelsens protokoll 2022-03-29, pdf, 1 mb (Datum för anslags uppsättande 2022-04-08)

Valberedning

Valberedningens protokoll 2022-12-13, pdf, 0,2 mb, (Datum för anslags uppsättande 2022-12-19)
Valberedningens protokoll 2022-12-07, pdf, 1 mb (Datum för anslags uppsättande 2022-12-07)
Valberedningens protokoll 2022-12-05, pdf, 1 mb (Datum för anslags uppsättande 2022-12-08)
Valberedningens protokoll 2022-12-02, pdf, 1 mb (Datum för anslags uppsättande 2022-12-09)
Valberedningens protokoll 2022-06-20 (Datum för anslags uppsättande 2022-06-21)

Dela sidan