2023

Här hittar du kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning från 2023.

Dokument 2023

Förbundsfullmäktige

Signerat protokoll från förbundsfullmäktige 2023-05-30
Signerat protokoll från förbundsfullmäktige 2023-11-07

Förbundsstyrelse

Signerat förbundsstyrelseprotokoll 2023-12-05
Signerat förbundsstyrelseprotokoll 2023-10-10
Signerat förbundsstyrelseprotokoll 2023-08-29
Styrelseprotokoll Käppalaförbundet 2023-06-13
Signerat förbundsstyrelseprotokoll 2023-05-08
Signerat förbundsstyrelseprotokoll 2023-03-28

Valberedning

Dela sidan