Vi finansierar verksamheten på ett ändamålsenligt, riskmedvetet och ekonomiskt effektivt sätt

Finansiering

Käppalaförbundet bedriver en aktiv upplåningsverksamhet för att finansiera verksamheten på ett ändamålsenligt, riskmedvetet och ekonomiskt effektivt sätt.

Huvuddelen av låneportföljen består i dag av lån i affärsbanker, Nordiska investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken.

Käppalaförbundet har även tre obligationslån på totalt 600 Mkr, 200 Mkr per obligationslån. De emitterades 2016, 2017 respektive 2020 och förfaller till betalning 2021, 2025 samt 2025. De fullständiga lånevillkoren redovisas i filerna under rubriken "Obligationer".

 

Dokument

Obligationer

Noteringsdokument obligation SE0015192513
Villkor obligationslån SE0015192513
Noteringsdokument obligation SE10009242399
Villkor obligationslån SE10009242399
Noteringsdokument obligation SE0010022608
Villkor obligationslån SE0010022608

Årsredovisningar

Käppalaförbundets årsredovisning 2019
Käppalaförbundets årsredovisning 2018
Käppalaförbundets årsredovisning 2017
Käppalaförbundets årsredovisning 2016
Käppalaförbundets årsredovisning 2015
Käppalaförbundets årsredovisning 2014
Käppalaförbundets årsredovisning 2013
Käppalaförbundets årsredovisning 2012
Käppalaförbundets årsredovisning 2011

Delårsrapporter

Käppalaförbundets delårsrapport 2020
Käppalaförbundets delårsrapport 2019
Käppalaförbundets delårsrapport 2018
Käppalaförbundets delårsrapport 2017
Käppalaförbundets delårsrapport 2016
Käppalaförbundets delårsrapport 2015
Käppalaförbundets delårsrapport 2014
Käppalaförbundets delårsrapport 2013
Käppalaförbundets delårsrapport 2012
Käppalaförbundets delårsrapport 2011

Dela sidan