Bilden visar en hylla med pärmar

Finansiering

Käppalaförbundet bedriver en aktiv upplåningsverksamhet för att finansiera verksamheten på ett ändamålsenligt, riskmedvetet och ekonomiskt effektivt sätt.

Huvuddelen av låneportföljen består i dag av lån i affärsbanker, Nordiska investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken.

Käppalaförbundet har även tre obligationslån på totalt 600 Mkr, 200 Mkr per obligationslån. De emitterades 2016, 2017 respektive 2020 och förfaller till betalning 2021, 2022 samt 2025. De fullständiga lånevillkoren redovisas i filerna under rubriken "Obligationer".

 

Dokument

Obligationer

Noteringsdokument obligation SE0015192513, pdf, 0,1 mb
Villkor obligationslån SE0015192513, pdf, 0,5 mb
Noteringsdokument obligation SE10009242399, pdf, 1 mb
Villkor obligationslån SE10009242399, pdf, 5 mb
Noteringsdokument obligation SE0010022608, pdf, 1 mb
Villkor obligationslån SE0010022608, pdf, 5 mb

Årsredovisningar

Käppalaförbundets årsredovisning 2021, pdf, 3,1 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2020, pdf, 2 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2019, pdf, 4,5 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2018, pdf, 1,2 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2017, pdf, 2,3 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2016, pdf, 2,5 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2015, pdf, 1,5 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2014, pdf, 5,6 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2013, pdf, 5,3 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2012, pdf, 6,8 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2011, pdf, 2,5 mb

Delårsrapporter

Käppalaförbundets delårsrapport 2022, pdf, 0,4 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2021, pdf, 0,5 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2020, pdf, 0,4 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2019, pdf, 0,4 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2018, pdf, 0,9 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2017, pdf, 0,2 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2016, pdf, 1,5 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2015, pdf, 0,5 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2014, pdf, 1,1 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2013, pdf, 0,5 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2012, pdf, 2 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2011, pdf, 0,3 mb

Dela sidan