Bilden visar en hylla med pärmar

Finansiering

Käppalaförbundet bedriver en aktiv upplåningsverksamhet för att finansiera verksamheten på ett ändamålsenligt, riskmedvetet och ekonomiskt effektivt sätt.

Huvuddelen av låneportföljen består i dag av lån i affärsbanker och medlemslån.

Käppalaförbundet har även två obligationslån på totalt 450 Mkr. De emitterades 2020 respektive 2021 och förfaller till betalning 2025 samt 2026. De fullständiga lånevillkoren redovisas i filerna under rubriken "Obligationer".

 

Dokument

Obligationer

Villkor obligationslån nr 4 SE0015192513
Villkor obligationslån nr 5 SE0017083595

Årsredovisningar

Käppalaförbundets årsredovisning 2023, pdf, 3 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2021, pdf, 3 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2020, pdf, 2 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2019, pdf, 4,5 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2018, pdf, 1,2 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2017, pdf, 2,3 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2016, pdf, 2,5 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2015, pdf, 1,5 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2014, pdf, 5,6 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2013, pdf, 5,3 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2012, pdf, 6,8 mb
Käppalaförbundets årsredovisning 2011, pdf, 2,5 mb

Delårsrapporter

Käppalaförbundets delårsrapport 2023, pdf, 0,5 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2022, pdf, 0,4 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2021, pdf, 0,5 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2020, pdf, 0,4 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2019, pdf, 0,4 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2018, pdf, 0,9 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2017, pdf, 0,2 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2016, pdf, 1,5 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2015, pdf, 0,5 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2014, pdf, 1,1 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2013, pdf, 0,5 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2012, pdf, 2 mb
Käppalaförbundets delårsrapport 2011, pdf, 0,3 mb

Dela sidan