Aktuellt

 • 2020-03-30

  Start för inspektion och underhåll av rötkammare

  I början av april startar arbetet med att inspektera och underhålla Käppalaverkets två äldre rötkammare. Arbetet genomförs för att förbundet ska kunna fortsätta hantera allt slam på ett hållbart sätt även i framtiden.
  Start för inspektion och underhåll av rötkammare
 • 2020-03-26

  Käppalaförbundet deltar i projekt om effektivare luftning

  I dag går ungefär 30 – 50 procent av all energi som ett avloppsreningsverk förbrukar till luftningen i det biologiska reningssteget. En ny rapport sammanställer möjliga åtgärder för att effektivisera luftningsanläggningen, inte bara med avseende på drift utan också med avseende på upphandling.
  Käppalaförbundet deltar i projekt om effektivare rening
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier