Aktuellt

 • 2019-01-21

  Begränsad inverkan på årsavgiften trots stora investeringar

  Stora investeringar måste genomföras för att förbundet ska kunna uppfylla nya, skärpta utsläppsvillkor, öka kapaciteten då invånarna i medlemskommunerna blir fler men också för att delar av anläggningarna är i behov av omfattande renovering. Investeringarna väntas dock ha en relativt låg inverkan på den årsavgift som medlemskommunerna betalar till förbundet.
  Begränsad inverkan på årsavgiften trots stora investeringar
 • 2019-01-18

  Ny styrelse och fullmäktige leder Käppalaförbundet

  Från den 1 januari 2019 och fyra år framåt leds Käppalaförbundet av en ny förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige.
  Ny styrelse och fullmäktige leder Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier